Chojnow.pl
Nasza strona korzysta z plików Cookie. Czytaj więcej.
facebook twitter YT IG
Logowanie Rejestracja
 • Polish
 • English

XII CHOJNOWSKIE DYKTANDO - 15 czerwca 2015 r.

Autor admin
Data utworzenia: 08 czerwiec 2015, 11:28 Wszystkich komentarzy: 0


XII CHOJNOWSKIE DYKTANDO - 15 czerwca 2015 r.

XII CHOJNOWSKIE DYKTANDO - 15 czerwca 2015 r.

Miejska Biblioteka Publiczna

Organizator:

Burmistrz Miasta Chojnowa


Współorganizatorzy:

Szkoła Podstawowa nr 3 im. Marii Konopnickiej

Szkoła Podstawowa nr 4 im. Janusza Korczaka

Gimnazjum nr 1 im. Jana Pawła II

Gimnazjum nr 2 im. Mikołaja Kopernika

Miejska Biblioteka Publiczna

Miejski Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji

REGULAMIN

I Cele konkursu:

 1. Rozwijanie zainteresowań językiem jako składnikiem dziedzictwa narodowego i doskonalenie poprawności ortograficznej.

 2. Propagowanie zasad poprawnej polszczyzny i szerzenie kultury języka.

 3. Rozwijanie potrzeb rozrywki intelektualnej.

II Warunki uczestnictwa:

 1. Uczestnikami dyktanda mogą być uczniowie szkół podstawowych (klasy IV-VI), gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych z terenu Miasta i Gminy Chojnów oraz dorośli z terenu całego kraju.

 2. W dyktandzie nie mogą brać udziału nauczyciele języka polskiego, dziennikarze, studenci filologii polskiej i dziennikarstwa.

 3. W kategorii otwartej dla mieszkańców całego kraju, osób powyżej lat 18 nie mogą brać udziału zdobywcy tytułu Mistrza Ortografii Ziemi Chojnowskiej z poprzednich edycji Chojnowskiego Dyktanda.

 4. Dyktando zostanie przeprowadzone w następujących kategoriach:

a) Kategoria zamknięta – dla mieszkańców Miasta i Gminy Chojnów:

- grupa I: uczniowie szkół podstawowych (klasy IV- VI); godz. 10:00

- grupa II: uczniowie gimnazjów i osoby do lat 18; godz. 12:00

b) Kategoria otwarta – grupa III: osoby powyżej lat 18, z terenu całego kraju – godz. 16:00

5. Zgłoszenia na Kartach Uczestnictwa będą przyjmowane w Miejskiej Bibliotece Publicznej oraz u nauczycieli języka polskiego chojnowskich i gminnych szkół do 12 czerwca 2015 r. oraz w dniu dyktanda:

- dla grupy I: 9:30 – 9:55; dla grupy II: od 11:30 – 11:55; dla grupy III: od 15:30 – 15:55.

III Jury:

 1. Nad przebiegiem Dyktanda czuwa bezstronne Jury, złożone z nauczycielek języka polskiego chojnowskich szkół: Szkoły Podstawowej nr 3 im. Marii Konopnickiej, Szkoły Podstawowej nr 4 im. Janusza Korczaka, Gimnazjum nr 1 im. Jana Pawła II, Gimnazjum nr 2 im. Mikołaja Kopernika.

 2. W skład Jury wchodzą: Aneta Czapska, Małgorzata Graban, Ewa Kantor, Anna Pauch, Gabriela Seweryniak, Lucyna Spes, Beata Wawrzeńczyk, Ewa Więcek, Ewa Wołoszyn, Maciej Zderski. Jury przewodzi Małgorzata Szczepanowska.

 3. Jury czuwa nad organizacją i przebiegiem Dyktanda.

 4. Członkowie Jury zajmują się w szczególności przygotowaniem tekstu dyktanda, prawidłowym przebiegiem Dyktanda, ogłaszaniem listy nagrodzonych, interpretacją postanowień niniejszego Regulaminu oraz rozstrzyganiem związanych z przebiegiem Dyktanda sporów.

 5. Jury może podjąć decyzję o wykluczeniu z Dyktanda uczestnika, który naruszył postanowienia niniejszego Regulaminu.

 6. Jury zastrzega sobie prawo różnego podziału nagród rzeczowych, a jego postanowienia są ostateczne i nieodwołalne.

IV Przebieg Dyktanda

 1. Podczas pisania tekstu dyktanda uczestnikom nie wolno korzystać z żadnych pomocy naukowych, porozumiewać się między sobą, opuszczać sali przed zebraniem prac, korzystać z wszelkich urządzeń elektronicznych, słowników.

 2. Nie wolno dyktowanego tekstu (oraz ewentualnych poprawek) pisać wersalikami, czyli wielkimi literami drukowanymi.

 3. Liczebniki użyte w tekście należy zapisać słownie.

 4. Nie wolno dyktowanego tekstu pisać przez kalkę lub kopiować w inny sposób.

 5. Ocenie podlegać będzie poprawność ortograficzna i interpunkcyjna, a o przyznaniu lokaty zadecyduje przeliczenie błędów ortograficznych i interpunkcyjnych (według zasady 3 błędy interpunkcyjne = 1 błąd ortograficzny).

 6. Wszelkie nieczytelne i niejednoznaczne zapisy wyrazów, grup wyrazowych i znaków interpunkcyjnych będą interpretowane na niekorzyść piszącego. Ewentualne poprawki uczestnik zobowiązany jest nanieść przez wyraźne skreślenie wyrazu błędnego i napisanie powyżej wersji poprawnej.

 7. Dyktanda zostaną sprawdzone tego samego dnia i dlatego ogłoszenie wyników odbędzie się 15 czerwca 2015 roku.

 8. Uroczyste ogłoszenie wyników Dyktanda oraz wręczenie nagród odbędzie się w podczas uroczystości obchodów Dni Chojnowa - ………………………….

 9. Wgląd do własnej pracy konkursowej będzie możliwy w terminie późniejszym, podanym przez Organizatora.

 10. Teksty dyktand opracowane zostaną na podstawie zasad pisowni i interpunkcji zawartych w Wielkim słowniku ortograficznym PWN pod redakcją Edwarda Polańskiego, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2011.

V Nagrody:

Za zajęcie I miejsca w poszczególnych grupach zostanie przyznany tytuł MISTRZA ORTOGRAFII ZIEMI CHOJNOWSKIEJ. Laureaci konkursu – zdobywcy I, II, III miejsca w poszczególnych kategoriach - otrzymają nagrody rzeczowe. Jury oficjalnie przedstawi zdobywców pierwszych dziesięciu miejsc w poszczególnych kategoriach podczas uroczystego ogłoszenia wyników Dyktanda.Komentarze

Ten wpis nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.

Dodaj Komentarz

Musisz być zalogowany, aby dodać komentarz.