Chojnow.pl
Nasza strona korzysta z plików Cookie. Czytaj więcej.
facebook twitter YT IG
Logowanie Rejestracja
  • Polish
  • English
Zostań pracownikiem Lidla

Ogłoszenie o sesji nr VI.2015 Rady Gminy Chojnów w dniu 27 lutego 2015 r

Autor admin
Data utworzenia: 24 luty 2015, 11:00 Wszystkich komentarzy: 0


Ogłoszenie o sesji nr VI.2015 Rady Gminy Chojnów w dniu 27 lutego 2015 r

Zapraszamy na VI Sesję Rady Gminy, która odbędzie się w dniu 27 lutego 2015 r. o godzinie 1200,w sali posiedzeń nr 6 Urzędu Gminy Chojnów.


Proponowany porządek obrad:

1.Otwarcie obrad.

2.Przyjęcie porządku obrad.

3.Funkcjonowanie placówek oświatowych z terenu gminy w roku szkolnym 2013/2014.

4.Funkcjonowanie gimnazjów prowadzonych przez Miasto Chojnów w roku szkolnym 2013/2014.

5.Realizacja Gminnego Programu Profilaktyki i RozwiązywaniaProblemów Alkoholowych
i Narkomanii za 2014 r.

1)podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacjiGminnego

Programu Profilaktyki i RozwiązywaniaProblemów Alkoholowych i Narkomanii za

2014 r.

6.Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności międzysesyjnej.

7.Interpelacje, wnioski i zapytania.

8.Podjęcie uchwał:

1)w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy nr III.11.2014 r. w sprawie przyjęcia,

wieloletniej prognozy finansowej Gminy Chojnów,

2)w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2015 r.,

3)w sprawie udzielenia dotacji w 2015 r. na prace konserwatorskie i restauratorskie przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków,

4)w sprawie powołania Rady Społecznej Gminnego Zespołu Zakładów Opieki Podstawowej w Chojnowie z/s w Krzywej,

5) w sprawie ustalenia zasad i kryteriów oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli i punktów przedszkolnych prowadzonych przez Gminę Chojnów.

9.Przyjęcie protokołu nr V.2015 z sesji z dnia 30 stycznia 2015 r.

10.Sprawy różne.

11.Zamknięcie obrad.


Komentarze

Ten wpis nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.

Dodaj Komentarz

Musisz być zalogowany, aby dodać komentarz.