Chojnow.pl
Nasza strona korzysta z plików Cookie. Czytaj więcej.
facebook twitter YT IG
Logowanie Rejestracja
Sklep Bigform

Zapraszamy na Dzień Otwarty "Rozumiemy, wspieramy, pomagamy"

Autor admin
Data utworzenia: 22 wrzesień 2014, 10:05 Wszystkich komentarzy: 0


Zapraszamy na Dzień Otwarty "Rozumiemy, wspieramy, pomagamy"

„Jesteśmy po to by rozumieć, wspierać i pomagać.” - mówi pani Wiesława Bratek, Dyrektor Powiatowej Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Chojnowie. PPPP w Chojnowie jest publiczną placówką oświatową. Udziela wszechstronnej, profesjonalnej pomocy diagnostycznej, terapeutycznej i konsultacyjno-doradczej dzieciom, młodzieży, rodzicom i nauczycielom. Celem poradni i najwyżej cenioną przez pracowników wartością jest dobro dziecka i osób korzystających z usług poradni w ścisłym związku z rodzicami i nauczycielami, którzy mają bezpośredni wpływ na dziecko oraz są zainteresowani efektami nauczania i wychowania.
Placówka oferuje szereg różnorodnych zajęć.W roku szkolnym 2014/2015 na terenie Poradni prowadzone będą zajęcia z zakresu:

  • terapii pedagogicznej-prowadzące. Są to zajęcia przeznaczone dla dzieci/ uczniów z problemami edukacyjnymi w tym wymagających stymulacji zaburzonych funkcji percepcyjno- motorycznych i usprawniania procesów pisani i czytania i liczenia – dysleksja, dysortografia, dysgrafia, dyskalkulia.

  • terapii logopedycznej

  • terapii metodą Weroniki Sherborne.Zajęcia przeznaczone są dla dzieci przedszkolnych i z klas młodszych z nadpobudliwością psychoruchową, zaburzeniami koncentracji uwagi.

  • stymulacji dzieci/ uczniów niepełnosprawnych w Sali Doświadczania Świata. Oferowane są zajęcia indywidualne przeznaczone dla dzieci z autyzmem, zespołem Downa i innymi niepełnosprawnościami.

  • psychoterapii grupowej, czyli zajęcia przeznaczone dla uczniów z problemami emocjonalnymi, związanymi z okresem adolescencji, trudnościami środowiskowymi i doświadczającymi przeżyć traumatycznych.

  • psychoterapii indywidualnej i rodzinnej

  • socjoterapii– I grupa kl. IV- VI- zajęcia dla uczniów nieśmiałych, wycofanych, mających trudności z komunikacją w relacjach rówieśniczych. II grupa klasy ponadgimnazjalne- zajęcia dla młodzieży. Zajęcia organizowane co 2 tygodnie w formie warsztatów.

  • wspomagania rodziców: „Szkoła dla Rodziców, czyli spotkania w formie warsztatów dwugodzinnych dla rodziców.

  • wsparcia pedagogów szkolnych–zespół samokształceniowy pedagogów.

  • wsparcia szkół i przedszkoli poprzez realizację projektu „Szkoła na miarę czasów” Działanie 3.5 Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół.Zajęcia warsztatowe dla nauczycieli będą zgodne z wcześniejszą diagnozą potrzeb danej placówki.Warto też zwrócić uwagę na fakt, iż od września 2014 r. w placówce udostępniona będzie Sal Doświadczania Świata dla dzieci wymagających szczególnego wsparcia.

Zmysły to podstawa rozwoju każdego człowieka, ponieważ dostarczają one informacji o otaczającym nas świecie, wpływając na proces uczenia się i poznawania. Świat wokół nas jest mieszaniną światła, zapachów, rzeczy, które można poznawać za pomocą zmysłów dotyku, wzroku, słuchu i smaku. Stymulowanie ich, czyli zewnętrzne oddziaływanie mające na celu pobudzanie rozwoju, lub umożliwiające wszechstronny rozwój dziecka odbywać się może w Sali Doświadczania Świata.

Słowo Snoezelen (Sala Doświadczania Świata) –oznacza dwa pojęcia - węszyć i obwąchiwać oraz drzemać, być w półśnie, gapić się. Termin ten oznacza, więc „ostrożne poznawanie otoczenia”.

Miejsce to oddziałuje korzystnie na funkcje poznawcze oraz ubytki zmysłowe i fizyczne, umożliwia odprężenie lub stymulację. Niweluje negatywne emocje i reakcje poprzez wyciszenie i relaksację.

Terapia w sali doświadczania świata polega na zapewnieniu osobom niepełnosprawnym o obniżonej sprawności intelektualnej wyciszenia emocjonalnego, relaksu i rozwoju. Techniki terapeutyczne pozwalają na sensoryczną aktywizację dzieci niepełnosprawnych. Zgodnie z regułami Snoezelen przedmioty, pomoce nie atakują, nie narzucają się użytkownikowi, lecz swoją atrakcyjnością zapraszają do skupienia na nich uwagi. Taka terapia jest szczególnie przydatna w takich schorzeniach jak: autyzm, zespół Downa, ADHD i zaburzenia mowy.

Sala Doświadczania Świata to miejsce, w którym każdy z użytkowników może być w pełni wolny i twórczy, co czyni tą metodę niepowtarzalną i tak skuteczną.

Dyrektor i Pracownicy Powiatowej Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w Chojnowie zapraszają wszystkich chętnych, a w szczególności Dzieci, Rodziców, Opiekunów i Nauczycieli na Dzień Otwarty – „Rozumiemy, wspieramy, pomagamy”,który jest połączony z uroczystym rozpoczęciem działalności Sali Doświadczania Świata i odbędzie się 23 września o godzinie 11:30.

Wszelkich informacji można zasięgnąć pod nr telefonu 76 8188564 oraz na stronie internetowej www.pppp-chojnow.pl.


Należy podkreślić, iż usługi poradni są bezpłatne. Dlatego zachęcamy Państwa do skorzystania z wyżej wymienionych form pomocy psychologiczno-pedagogicznej poradni.Jedynym źródłem i kryterium poznawania rzeczywistości są zmysły”

Protagoras


Komentarze

Ten wpis nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.

Dodaj Komentarz

Musisz być zalogowany, aby dodać komentarz.