Chojnow.pl
Nasza strona korzysta z plików Cookie. Czytaj więcej.
facebook twitter YT IG
Sign in Sign up
  • Polish
  • English
Kraina Lodu 2 w Cuprum Arena Zostań pracownikiem Lidla

XLIII Sesja Rady Miejskiej miasta Chojnowa (video)

Author: admin
Creation date: 29 August 2014, 21:05 All comments: 1


XLIII Sesja Rady Miejskiej miasta Chojnowa (video)


W dniu 28 sierpnia 2014 r. o godz. 13.00 w sali posiedzeń /nr 11 II p/ Urzędu Miejskiego w Chojnowie odbyła się sesja Rady Miejskiej Chojnowa. W dalszej części zapis video całej sesji. Zapraszamy do obejrzenia.Porządek obrad:
1. Otwarcie sesji.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z sesji Nr XLII/14 z dnia 26 czerwca 2014 r.
4. Sprawozdanie Burmistrza z pracy między sesjami.
5. Analiza gospodarki odpadami w świetle obowiązującej ustawy o utrzymaniu porządku i czystości w gminach.
6. Podjęcie uchwał:
a) w sprawie udzielania pomocy finansowej dla Powiatu Legnickiego;
b) w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Chojnowa;
c) w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla wybranych terenów w mieście Chojnów;
d) w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Chojnowa;
e) w sprawie zmiany w budżecie Miasta Chojnowa na rok 2014;
7. Interpelacje i zapytania radnych.
8. Informacje i komunikaty Przewodniczącego Rady.
9. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
10. Wolne wnioski, informacje i oświadczenia.
11. Sprawy różne.
12. Zamknięcie obrad.Comments

Jan Serkies po raz kolejny opowiada bzdury jakoby most na złotoryjskiej należał do "skarbu państwa" - kompromitacja , a pracownicy urzędu mówią że most jest miasta. Serkies mówi że ktoś u wojewody zawalił bo nie wpisał ulicy do rozporządzenia a prawda jest taka że do rozporządzenia należało zgłosić ulice i to Serkies i jego pracownicy dali dup.. dlatego ta ulica stała się wraz z mostem miejska. Serkies nie opowiadaj nieprawdy.
report comment

Add Comment

You have to be loggin to add comment.