Chojnow.pl
Nasza strona korzysta z plików Cookie. Czytaj więcej.
facebook twitter YT IG
Logowanie Rejestracja
  • Polish
  • English
Kraina Lodu 2 w Cuprum Arena Zostań pracownikiem Lidla

„§ Masz Prawo”. Kolizja... I co dalej? Uproszczona instrukcja obsługi szkody w pojeździe.

Autor Marcin Zatwarnicki
Data utworzenia: 26 marzec 2014, 12:42 Wszystkich komentarzy: 1


„§ Masz Prawo”. Kolizja... I co dalej? Uproszczona instrukcja obsługi szkody w pojeździe.

Szanowni Państwo,

W dzisiejszych czasach kolizje to codzienność. Praktycznie każdego dnia słyszymy, że ktoś z naszych bliższych lub dalszych znajomych miał przysłowiową stłuczkę. Pojawia się wtedy pytanie „Co dalej?”.


W niniejszym artykule postaram się przybliżyć zagadnienie postępowania przy szkodach w pojeździe powstałych w następstwie kolizji. Proszę jednak pamiętać, że w trakcie takiego zdarzenia powstaje najczęściej kilka szkód. Nie tylko ta widoczna na pierwszy rzut oka - uszkodzenie pojazdu. Pozostałe rodzaje szkód i związanych z nimi roszczeń omówię w niedługiej przyszłości.

Przypadek odszkodowania za szkodę powstałą w następstwie kolizji drogowej jest o tyle wyjątkowy, że w tej sytuacji wypłata nie następuje z Państwa ubezpieczenia tylko z obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych – zwanego potocznie OC – sprawcy zdarzenia.
Po pierwsze: Wezwanie Policji (ewentualnie również innych służb) na miejsce zdarzenia

Pomimo zachęt płynących ze strony Policji do spisywania oświadczeń pomiędzy uczestnikami zdarzenia polecam jednak wezwanie na miejsce zdarzenia patrolu Policji celem chociażby zbadania sprawy, określenia sprawcy zdarzenia i sporządzenia stosownej notatki.

Oczywiście można spisać oświadczenie, ale już wielokrotnie spotkałem się z sytuacją, że sprawcy kolizji w oświadczeniu piszą jedno, a w toku likwidacji szkody prowadzonej przez Towarzystwo Ubezpieczeń mówią drugie. Takie sytuacje znacznie utrudniają uzyskanie należnego nam odszkodowania.

Zarówno w notatce Policji jak i w oświadczeniu muszą znaleźć się dane pozwalające na zidentyfikowanie osoby sprawcy zdarzenia (imię i nazwisko, adres zamieszkania, numer dowodu osobistego) oraz pojazdu, którym sprawca się poruszał (marka i model, nr rejestracyjny, nr polisy pojazdu wraz ze wskazaniem Towarzystwa Ubezpieczeń udzielającego ochrony ubezpieczeniowej). Pamiętajmy, że likwidacja Państa szkody prowadzona będzie z ubezpieczenia pojazdu, a nie kierowcy.

UWAGA: Jeżeli nie udało się Państwu ustalić ani Ubezpieczyciela pojazdu sprawcy zdarzenia, ani numeru polisy OC, to proszę wejść na stronę zapytania.oi.ufg.pl. Po wpisaniu numeru rejestracyjnego pojazdu sprawcy zdarzenia będą Państwo mogli wyszukać dane Ubezpieczyciela i polisy ubezpieczenia OC interesującego Was pojazdu.


Po drugie: Zgłoszenie szkody Ubezpieczycielowi sprawcy zdarzenia

Mając dane, o których wspominam powyżej, zgłaszamy szkodę do Ubezpieczyciela sprawcy kolizji.

Towarzystwa proponują dwojakiego rodzaju sposoby likwidacji szkody. Pierwszy to tzw. likwidacja uproszczona, która polega na telefonicznym opisaniu przez Państwa uszkodzeń w pojeździe i na tej podstawie określana jest wysokość należnego Wam odszkodowania. Pomimo pokusy szybkiego uzyskania odszkodowania jest to niekorzystna dla Państwa opcja.

Drugi sposób to tzw. likwidacja tradycyjna w ramach, której likwidator Towarzystwa przeprowadza oględziny uszkodzonego pojazdu i na ich podstawie określa wysokość należnego Państwu odszkodowania.

Po upływie kilku, do kilkunastu dni, Towarzystwo przesyła decyzję. W decyzji jest kilka zdań napisanych językiem prawniczym – tak żebyśmy przypadkiem czegoś nie zrozumieli – jakie odszkodowanie się Państwu należy i w jaki sposób wysokość odszkodowania została określona. Do decyzji prawdopodobnie załączona będzie również kalkulacja kosztów naprawy, z której wynika, że naprawa naszego pojazdu kosztować będzie nas – ni mniej, ni więcej – nic... albo prawie nic. Kwota jest śmieszna, ogarnia nas wściekłość i wraca znowu pytanie „Co dalej?” (często okraszone kilkoma dosadnymi dodatkami).


Po trzecie: Odwołanie

Po otrzymaniu takiej decyzji i kalkulacji kosztów naprawy uszkodzonego pojazdu należy „z automatu” złożyć odwołanie od decyzji. Mogą być Państwo bowiem pewni, że koszt naprawy pojazdu (wprzypadku szkody częściowej) lub wartość pozostałości po pojeździe (gdy doszło do powstania szkody całkowitej) zostały zdecydowanie zaniżone.

W celu weryfikacji takiej kalkulacji – tak żeby mieć w ręku twarde argumenty – najlepiej skontaktować się z rzeczoznawcą samochodowym, który w sposób właściwy wyliczy wysokość szkody w Państwa pojeździe. Tak zaopatrzeni wysyłamy odwołanie do Towarzystwa Ubezpieczeń i czekamy na zajęcie przez nie stanowiska... Trochę przyjdzie nam poczekać... W końcu jednak Towarzystwo dopłaci nam kwotę, która nadal nie zrekompensuje naszej szkody, albo podtrzyma swoją dotychczasową decyzję.


Po czwarte: Pozew

I znowu pojawia się trapiące nas już od co najmniej kilku tygodni pytanie „Co dalej?”. W takiej sytuacji pozostaje powództwo przeciwko Towarzystwu Ubezpieczeń. Czasem – wobec postawy Towarzystwa – często rekomenduję darować sobie odwołanie od decyzji i od razu iść po sprawiedliwość do Sądu.

Sprawa wbrew pozorom nie jest wcale skomplikowana. Należy pamiętać jedynie o kilku bardzo istotnych kwestiach, które przedstawiam poniżej.

Pozew o zapłatę należy złożyć do Sądu Rejonowego (Wydział Cywilny) właściwego dla miejsca Państwa zamieszkania. W przypadku mieszkańców miasta i gminy Chojnów będzie to Sąd Rejonowy w Złotoryi.

Pozew można oczywiście złożyć osobiście albo działając przez pełnomocnika procesowego (adwokata lub radcę prawnego).

Proszę pamiętać, że pozew ów musi zostać opłacony. Wysokość opłaty wynosi 5% od wartości przedmiotu sporu. Zatem, jeżeli dochodzą Państwo w pozwie 1000, 00 zł, to wysokość opłaty wynosi 50,00 zł (1000,00 zł x 5% = 50,00 zł). Opłatę od pozwu uiszcza się albo w znakach opłaty sądowej (kupionych w kasie Sądu) przyklejonych na pozwie, albo przelewem na rachunek bankowy Sądu, do którego wnosimy pozew. W przypadku przelewu do pozwu koniecznie należy załączyć potwierdzenie realizacji tego przelewu.

Osoby, których nie stać na uiszczenie opłaty od pozwu, mogą wnieść o zwolnienie od obowiązku ponoszenia kosztów procesu. Wtedy do pozwu załączyć należy stosowne oświadczenie o stanie rodzinnym, majątku, dochodach i źródłach utrzymania osoby fizycznej.

UWAGA: Zarówno formularz pozwu o zapłatę jak i oświadczenia, o którym mowa powyżej, można pobrać ze strony Ministerstwa Sprawiedliwości http://bip.ms.gov.pl/pl/formularze/formularze-pism-procesowych-w-postepowaniu-cywilnym/.

W pozwie należy również wskazać konkretną sumę jaką dochodzimy od Towarzystwa Ubezpieczeń. Co istotne, wysokość dochodzonych roszczeń musi być poparta dowodami. W tym celu – po pierwsze – należy załączyć kalkulację naprawy sporządzoną na Państwa zlecenie przez rzeczoznawcę samochodowego oraz – po drugie – należy wnieść o dopuszczenie i przeprowadzenie dowodu z opinii biegłego sądowego na okoliczność wysokości szkody powstałej w Państwa pojeździe.

Po uzyskaniu korzystnego dla Państwa wyroku Towarzystwo Ubezpieczeń z własnej inicjatywy wypłaci zasądzone przez Sąd odszkodowanie.


Mam nadzieję, że niniejszy artykuł pozwoli na – chociaż częściowe – rozwianie Państwa wątpliwości. Ewentualne pytania można kierować za pośrednictwem komentarzy lub bezpośrednio na adres e-mail: biuro@dcprawne.pl. Z chęcią na nie odpowiem.

Komentarze

Podoba mi się ten temat " Masz prawo bo w zyciu się przydaje. Szkoda tlyko że portal nie chce zkatalogowac te,atycznie , zeby nie suzkać tego potem po artykułach. Tak trudno stworzyć dizał :porady prawne i wrzucic tam linki do poszczególnych artykułów o tematyce prawnej?
zgłoś komentarz

Dodaj Komentarz

Musisz być zalogowany, aby dodać komentarz.