Chojnow.pl
Nasza strona korzysta z plików Cookie. Czytaj więcej.
facebook twitter YT IG
Logowanie Rejestracja
Cuprum arena PWSZ Legnica

XXXVII sesja Rady Gminy Chojnów (video)

Autor admin
Data utworzenia: 26 czerwiec 2013, 14:12 Wszystkich komentarzy: 0


XXXVII sesja Rady Gminy Chojnów (video)

19 czerwca 2013 r. odbyła się XXXVII sesja Rady Gminy Chojnów. Było to ostatnie spotkanie radnych naszej gminy przed lipcową przerwą wakacyjną. Głównym tematem był temat przyznania absolutorium dla Wójta Gminy Chojnów.


Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie obrad.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Funkcjonowanie rolnictwa na terenie gminy, pozyskiwanie środków unijnych – wsparcie dla rolnictwa i akcja żniwna. Informacja: ARiMR Biuro Powiatowe Legnica, PIORiN Delegatura Legnica, PZD Chojnów. 14:38

4. Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności międzysesyjnej.

5. Interpelacje.

6. Absolutorium dla Wójta Gminy Chojnów za 2012 r.:

1. sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Chojnów za 2012 r.,

2. sprawozdania finansowe,

3. opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu,

4. informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Chojnów,

5. opinia komisji stałych o wykonaniu budżetu,

6. opinia Komisji Rewizyjnej o wykonaniu budżetu,

7. dyskusja,

8. wniosek Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium,

9. opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie wniosku Komisji Rewizyjnej,

10. dyskusja,

11. podjęcie uchwały w sprawie absolutorium za 2012 r.

7. Podjęcie uchwał:

1. w sprawie zmian budżetu gminy na rok 2013,

2. zmieniająca uchwałę w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

8. Sprawy różne.

9. Zamknięcie obrad.


Komentarze

Ten wpis nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.

Dodaj Komentarz

Musisz być zalogowany, aby dodać komentarz.
Sklep Bigform