Chojnow.pl
Nasza strona korzysta z plików Cookie. Czytaj więcej.
facebook twitter YT IG
Logowanie Rejestracja
  • Polish
  • English
Zostań pracownikiem Lidla

Międzynarodowe seminarium naukowe pt. „Ochrona środowiska na terenach przemysłowych”.

Autor mgr Mirosław Szczypiorski
Data utworzenia: 28 sierpień 2012, 15:46 Wszystkich komentarzy: 0


Międzynarodowe seminarium naukowe pt. „Ochrona środowiska na terenach przemysłowych”.

Wydział Administracji Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy w dniach 17-19 września 2012 roku organizuje międzynarodowe seminarium naukowe pt. „Ochrona środowiska na terenach przemysłowych”.

Celem seminarium będzie przedstawienie osiągnięć różnych podmiotów działających w regionie Dolnego Śląska w dziedzinie szeroko rozumianej ochrony środowiska i porównanie ich z działaniami prowadzonymi na analogicznych terenach przemysłowych w Europie. Uczelnia ma doświadczenia w organizacji seminariów i konferencji w dziedzinie ochrony środowiska, jednakże do tej pory odbywało się to w krajowym wydaniu.

W wyniku nawiązanej współpracy z Uczelniami Basenu Morza Bałtyckiego (BUP) oraz partnerskimi uczelniami z terenu całej Europy postanowiono zorganizować międzynarodowe seminarium. Swój patronat honorowy nad seminarium zgodzili się objąć Prezes KGHM Polska Miedź S.A., Prezydent Miasta Legnicy oraz Rektor PWSZ im. Witelona w Legnicy, a także Dyrektor Instytutu Ekologii i Ochrony Środowiska Hochschule w Zittau.

Uczestnicy seminarium skupią się na przedstawieniu osiągnięć w regionie w zakresie działań proekologicznych dokonywanych zarówno przez przemysł, jak i samorządy, na tle podobnych działań w Europie. Problematyka ochrony środowiska na terenach przemysłowych jest bardzo ważna na terenie naszego kraju, a w szczególności na terenie Dolnego Śląska, gdyż jest to obszar o bardzo dużym uprzemysłowieniu. Istnienie przemysłu wiąże się z poważną ingerencją w środowisko naturalne. W czasie gdy przemysł ten powstawał i się rozwijał zagadnienia ochrony środowiska traktowane był z niewielką uwaga. Dopiero po zmianach ustrojowych i przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej, problematyka ta znalazła swoje istotne miejsce.

Organizowane seminarium ma przede wszystkim na celu ukazanie szeregu osiągnięć jakie mają miejsce na terenie Dolnego Śląska, szczególnie w Legnicko-Głogowskim Okręgu Miedziowym oraz w mieście Legnicy.

Współorganizatorami obrad są: KGHM „Polska Miedź” S.A oraz Urząd Miasta w Legnicy.


WPROWADZENIE DO TEMATYKI SYMPOZJUM

Środowisko przyrodnicze jest zróżnicowane i ulega ciągłym przeobrażeniom, które zmieniają jego produkcyjne i ekologiczne właściwości. Najbardziej intensywne tempo tych zmian zaobserwować można w warunkach antropopresji. Związane jest to z emisją różnorodnych form zanieczyszczeń do atmosfery, wód i gleb, a także z geomechanicznymi i hydrologicznymi przekształceniami środowiska glebowo-roślinnego.

Szczególnym przykładem silnego oddziaływania na środowisko jest przemysł wydobywczy zlokalizowany w Legnicko-Głogowskim Okręgu Miedziowym, ze względu na swoją specyfikę i procesy technologiczne. Kopalnie i zakłady przeróbcze są źródłem znacznej ilości odpadów poflotacyjnych i wód dołowych, powodują dewastację powierzchni ziemi oraz przekształcenia geomechaniczne i hydrologiczne. Działalność wydobywcza wpływa ponadto na chemizm wód i gleb, szczególnie w wyniku przedostawania się do nich zanieczyszczonych, wysokozmineralizowanych wód oraz w wyniku pylenia z powierzchni składowisk. Z hutnictwem miedzi związana jest z kolei emisja do atmosfery pyłów metalonośnych i gazów. Huty wytwarzają również ścieki ogólno przemysłowe, szlamy ołowionośne z mokrego odpylania gazów szybowych oraz odpady stałe w postaci żużli z pieców szybowych.

Tereny objęte wymienionymi negatywnymi skutkami działalności antropogenicznej powinny być, w myśl zasady zrównoważonego rozwoju i przepisów prawa, poddane procesowi rekultywacji, czyli zabiegom mającym na celu przywrócenie wartości użytkowej i przyrodniczej obszarom zdewastowanym i zdegradowanym. Na obszarze działalności KGHM Polska Miedź S.A. od wielu lat trwają intensywne prace, które pozwoliły na wprowadzenie nowych i skutecznych metod rekultywacji terenów niekorzystnie przekształconych

W KGHM Polska Miedź S.A istnieje świadomość jak istotny jest to obiekt dla funkcjonowania firmy i jak wiele uwagi należy mu poświęcać, aby był całkowicie bezpieczny
i w miarę możliwości technicznych przyjazny środowisku. Do współpracy w tym zakresie KGHM powołał nie tylko czołowych ekspertów krajowych z Instytutu Morskiego, Politechniki Warszawskiej, AGH, Akademii Rolniczej we Wrocławiu, ale także międzynarodowy zespół ekspertów (ZEM), który pracuje od 1992, a składa się ze specjalistów o uznanej pozycji w świecie w dziedzinie geotechniki. W efekcie całego dorobku naukowego i praktycznego eksploatacja i działania proekologiczne związane z tym obiektem prowadzone są zgodnie ze sztuką najlepszych dostępnych technik (BAT – Best Available Techniques).

Związana z działalnością składowiska „Żelazny Most” gospodarka odpadami, gospodarka wodna, ochrona powietrza i ziemi są prowadzone zgodnie z krajowymi przepisami prawa ochrony środowiska, prawa wodnego, ustawą o odpadach oraz standardami Unii Europejskiej. Specjaliści zagraniczni wizytujący ten obiekt wyrażają bardzo dobre opinie o zastosowanych technologiach, procedurach monitorowania i nadzoru bezpieczeństwa oraz o stanie eksploatacji składowiska


PROGRAM SEMINARIUM

17 września 2012 r.

9:00 Rejestracja – ul. Sejmowa 5E

10.00 Powitanie i otwarcie seminarium przez Rektora PWSZ im. Witelona w Legnicy prof. dra hab. inż. Ryszarda K. Pisarskiego oraz przedstawiciela BUP – Polska

10:30 Referat: Ochrona środowiska w KGHM Polska Miedź, jako proces ciągłej minimalizacji oddziaływania przemysłu na środowisko naturalne – Janusz Piątkowski Dyrektor Departamentu Polityki Ekologicznej KGHM Polska Miedź

10:45 Referat: Ecological and hydrological aspects of remediation of former mining landscapes Prof. dr rer. Nat. Bernd Delakowitz, University of Applied Sciences Zittau/Goerlitz

11:15 Referat: Problemy rekultywacji terenów przemysłowych – prof. Choma – Moryl

13:00 Referat 1: Prawne aspekty rekultywacji w prawie europejskim – Prof. Ludwig Schmahl

13.30 Referat 2: Prawne aspekty rekultywacji w prawie polskim– mgr Beata Walewska

14.00 Podsumowanie moderatora modułu przez prof. dr hab. Jana Bocia

14:30 Przerwa

15.00 Referat: Chemical Aspects During the Flooding of a Former Lignite Open Pit Mine – Considering Uranimum Mobilization, Prof. dr Volker Ender, Zittau

15.30 Referat: Rekultywacja terenów zdegradowanych w wyniku działalności górnictwa miedziowego – zarys stosowanych metod – dr Daniel Ochman

16:00 Zakończenie 1 dnia seminarium


18 września 2012 r. - SESJA WYJAZDOWA

9:00 Wycieczka do Zakładu Hydrotechnicznego KGHM Polska Miedź w Rudnej, w drodze powrotnej zbiornik „Gilów”. Zbiórka: Dom Studenta, ul. A. Mickiewicza 10

Referat: Zmiany właściwości fizycznych i fizyko-chemicznych gleb zachodzące pod wpływem wysokozmineralizowanych wód przesączających się ze składowiska odpadów poflotacyjnych Żelazny Most”– dr Daniel Ochman

15:00 Wycieczka – zbiorniki poflotacyjne „Konrad” i „Iwiny”

Referat: Ocena możliwości wykorzystania osadów ściekowych do biologicznej rekultywacji środowisk odpadów po flotacji rud miedzi na przykładzie zbiorników: Konrad i Iwiny – dr Magdalena Gawron


19 września 2012 r. - PANEL SAMORZĄDOWY

9:30 - 10.30 Referaty przygotowane przez Urząd Miasta Legnica

11:00 Przerwa

11:30 Referat przygotowany przez Urząd Miasta Legnica

12:00 Prezentacja dokonań miasta Legnicy w terenie - wyjście

13:00 Podsumowanie seminarium.


Komentarze

Ten wpis nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.

Dodaj Komentarz

Musisz być zalogowany, aby dodać komentarz.