Chojnow.pl
Nasza strona korzysta z plików Cookie. Czytaj więcej.
facebook twitter YT IG
Sign in Sign up
Sklep Bigform

Urząd Pracy zachęca pracodawców oraz osoby bezrobotne do korzystania z pomocy

Author: Powiatowy Urząd Pracy
Creation date: 12 January 2021, 12:28 All comments: 0


Urząd Pracy zachęca pracodawców oraz osoby bezrobotne do korzystania z pomocy

Powiatowy Urząd Pracy Filia Chojnów informuje, że dysponuje limitem środków na rok 2021 w ramach Funduszu Pracy oraz Europejskiego Funduszu Społecznego, w związku z czym, zaprasza pracodawców oraz osoby bezrobotne do korzystania z pomocy Urzędu Pracy.

Pracodawcom oferujemy:

- prace interwencyjne w pełnym wymiarze – okres refundacji do 6 miesięcy, refundacja wynagrodzenia 1.200,00 zł oraz składka na ubezpieczenie społeczne od tej kwoty

- prace interwencyjne na ½ etatu – okres refundacji do 6 miesięcy, maksymalna wysokość refundacji wynagrodzenia 1.400,00 zł, oraz składka na ubezpieczenie społeczne od tej kwoty

- roboty publiczne /mogą być organizowane przez powiaty i gminy/ wysokość refundacji do uzgodnienia nie wyższa niż 50% przeciętnego wynagrodzenia, oraz składka na ubezpieczenie społeczne, refundacja przez okres do 6 miesięcy

- staże, wysokość stypendium 1.440,00 zł brutto

- dofinansowanie wynagrodzenia osoby powyżej 50 roku życia, refundacja przez okres 12 miesięcy w wysokości 1.400,00 zł, a w przypadku osoby powyżej 60 roku życia możliwość refundacji przez okres 24 miesięcy.

- zatrudnienie osoby do 30 roku życia w ramach bonu zatrudnieniowego, refundacja przez okres 12 miesięcy w wysokości 1.200,00 zł

- refundacja podmiotowi prowadzącemu działalność gospodarczą kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy do kwoty 24.000,00 zł,

Osobom bezrobotnym oferujemy:

- jednorazowe środki na rozpoczęcie działalności gospodarczej dla osób bezrobotnych do kwoty 24.000,00 zł

- szkolenia indywidualne, które będą realizowane po uprawdopodobnieniu zatrudnienia po ukończonym szkoleniu

- bony za zasiedlenie dla osób do 30 roku życia w wysokości 9.000 zł w przypadku podejmowania zatrudnienia poza miejscem zamieszkania w odległości min 80 km, lub gdy czas dojazdu w dwie strony wynosi min 3 godziny

- zwrot kosztów dojazdu do pracy, w przypadku podjęcia zatrudnienia poza miejscem zamieszkania, na skierowanie urzędu pracy

- zwrot kosztów opieki nad dzieckiem do lat 7, lub osobą zależną

Wnioski przyjmowane będą w sposób ciągły i realizowane do wyczerpania środków na poszczególne formy.

Należy nadmienić, że po każdej formie pomocy, wymagana jest efektywność zatrudnieniowa zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, oraz zaleceniami Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii

Szczegółowych informacji udziela Danuta Rajczakowska

Tel 76818 85 25, lub 76818 69 78 wew. 22


Comments

This entry has no comments yet.

Add Comment

You have to be loggin to add comment.