Chojnow.pl
Nasza strona korzysta z plików Cookie. Czytaj więcej.
facebook twitter YT IG
Logowanie Rejestracja
Cuprum Arena Cuprum Arena

Executive Master Business of Administration - nowe studia podyplomowe w PWSZ

Autor PWSZ im. Witelona
Data utworzenia: 16 listopad 2020, 12:19 Wszystkich komentarzy: 1


Executive Master Business of Administration - nowe studia podyplomowe w PWSZ

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Witelona w Legnicy zaprasza na nowe studia podyplomowe - Studia Executive Master Business of Administration, których celem jest podniesienie kwalifikacji kadry kierowniczej firm, przedsiębiorstw oraz innych instytucji w obszarze nowoczesnego zarządzania organizacją; rozwój kompetencji społecznych niezbędnych menadżerowi przy identyfikowaniu i rozstrzyganiu dylematów związanych z funkcjonowaniem organizacji z szerokim uwzględnieniem postaw etycznych. Absolwenci studiów EMBA zwiększają swoje kompetencje zawodowe zyskując tym samym znaczącą przewagę konkurencyjną na szeroko pojętym rynku pracy.

Studia przeznaczone są dla osób legitymujących się co najmniej 3-letnim stażem na stanowisku kierowniczym, w tym dla kadry kierowniczej różnego szczebla, członków organów przedsiębiorstw, menedżerów, a także osób, które w przyszłości chciałyby się ubiegać o awans na wyższe stanowiska w strukturze organizacyjnej. Podjęcie studiów jest też dobrym wyborem dla osób, które chcą rozwinąć i ugruntować nabytą wcześniej wiedzę tak, by móc optymalnie korzystać z kompetencji z obszaru zarządzania zarówno w swoim miejscu pracy, jak i otoczeniu społeczno-gospodarczym.

Studia te umożliwiają również zdobycie i rozwinięcie tzw. umiejętności miękkich na wysokim poziomie, co jest niezbędne w przypadku kadry menedżerskiej. MBA to również doskonała platforma do nawiązywania kontaktów z liderami biznesu ze swojego otoczenia.

Według badań przeprowadzonych w 2015 roku przez Sedlak & Sedlak mediana wynagrodzeń osób z dyplomem MBA wynosiła aż 14150 zł. Jest to suma, która znacząco odbiega od przeciętnych wynagrodzeń w Polsce.

Zajęcia będą nastawione na praktykę. Wykładowcami będą wysokiej klasy specjaliści w swoim fachu, praktycy biznesu zatrudnieni w polskich i międzynarodowych korporacjach na stanowiskach wyższego szczebla, a także przedstawiciele świata nauki łączący pracę dydaktyczną z praktyką w biznesie.

Program studiów obejmuje m.in. takie zagadnienia, jak: zarządzanie strategiczne, marketing, zarządzanie projektami, uwarunkowania prawne, ekonomia, networking, odpowiedzialność prawna członków organów spółek i dyrektorów finansowych, podstawy rachunkowości, przywództwo strategiczne, etyka i odpowiedzialność społeczna biznesu, brand management, zarządzanie zasobami ludzkimi, negocjacje w biznesie.

Dyplom MBA uprawnia również dozasiadania wradach nadzorczych spółek zudziałem skarbu państwa.

Studia Executive Master Business of Administration trwają 2 semestry i obejmują 208 godzin zajęćdydaktycznych. Przewiduje się prowadzenie zajęć w trybie kształcenia na odległość z użyciem uprzednio nagranych i udostępnionych słuchaczom wykładów, a także w czasie rzeczywistym.

Komplet dokumentów rekrutacyjnych wraz z listem motywacyjnym należy złożyć w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Witelona w Legnicy, pokój nr 104 w budynku C, Legnica, ul. Sejmowa 5A, lub przesłać pocztą z dopiskiem "Studia Podyplomowe EMBA". Rekrutacja trwa do 31 grudnia 2020 r. Szczegółowe informacje, w tym dokumenty wymagane od kandydatów na studia podyplomowe znajdują się na stronie: cku.pwsz.legnica.edu.pl w zakładce „studia podyplomowe”.


Komentarze

For the person asking for sites about excellent financial ideas, finance tips for your 20s, worthwhile financial recommendations, dave ramsey finance tips, finance tips 2020, I highly suggest this excellent financial ideas site or for excellent money words of advice, finance tips 2020, simple financial tips, finance tips for small business owners, good finance ideas, read this good finance words of advice profile.
zgłoś komentarz

Dodaj Komentarz

Musisz być zalogowany, aby dodać komentarz.
Sklep Bigform