Chojnow.pl
Nasza strona korzysta z plików Cookie. Czytaj więcej.
facebook twitter YT IG
Logowanie Rejestracja
Sklep Bigform

Kolejna zdalna sesja Rady Gminy Chojnów

Autor admin
Data utworzenia: 24 wrzesień 2020, 14:17 Wszystkich komentarzy: 0


Kolejna zdalna sesja Rady Gminy Chojnów

Przed nami wrześniowa sesja Rady Gminy Chojnów. Obrady odbędą się z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość.

Decyzję o zdalnej sesji podjęto na podstawie ustawy z dnia  2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.

Sesja odbędzie się 29 września o godzinie 16:00. Radni pochylą się nad uchwałami, m.in. w sprawie zmian w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Chojnów. Poniżej przedstawiamy proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności międzysesyjnej.

4. Interpelacje i zapytania.

5. Podjęcie uchwał:

1) w sprawie uchwalenia zmiany "Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Chojnów",

2) w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wyodrębnionego obszaru w obrębie wsi Konradówka,

3) w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wyodrębnionego obszaru w obrębie wsi Okmiany,

4) w sprawie uchwalenia zmiany "Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Chojnów" - Studium II,

5) w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Krzywa  i Okmiany,

6) w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wyodrębnionego obszaru w obrębie wsi Jaroszówka,

7) w sprawie zmian budżetu Gminy na rok 2020,

8) sprawie zmiany uchwały Rady Gminy nr XVI.120.2019 z dnia 19 grudnia 2019.w sprawie przyjęcia, wieloletniej prognozy finansowej Gminy Chojnów,

9) w sprawie udzielenia pożyczki z budżetu Gminy Chojnów dla Stowarzyszenia Budziwojów - Wieś Inicjatyw Możliwych,

10) w sprawie trybu przyznawania oraz rodzajów wysokości nagród za osiągnięte wyniki sportowe,

11) w sprawie rozpatrzenia skargi na dyrektorów placówek oświatowych gminy.

6. Wolne wnioski.

7. Przyjęcie protokołów z sesji nr: XXII.2020 z 28.05.2020 r., XXIII.2020 z 25.06.2020 r.i XXIV.2020 z 07.08.2020 r.

8. Sprawy różne.

9. Zamknięcie obrad.


Komentarze

Ten wpis nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.

Dodaj Komentarz

Musisz być zalogowany, aby dodać komentarz.