Chojnow.pl
Nasza strona korzysta z plików Cookie. Czytaj więcej.
facebook twitter YT IG
Sign in Sign up
Sklep Bigform

Powiatowy Urząd Pracy: Projekty dla osób bezrobotnych

Author: Powiatowy Urząd Pracy
Creation date: 14 February 2020, 16:09 All comments: 0


Powiatowy Urząd Pracy: Projekty dla osób bezrobotnych

Powiatowy Urząd Pracy w Legnicy filia w Chojnowie, informuje, że w roku 2020 przystąpił do realizacji projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej - Europejskiego Funduszu Społecznego.

Projekty skierowane są do bezrobotnych zarejestrowanych w tut. Urzędzie, w tym do:


- osób do 30 roku życia (wsparcie udzielane będzie w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020);

- osób powyżej 30 roku życia (wsparcie udzielane będzie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020).

W ramach projektu realizowane są następujące formy wsparcia:

- szkolenia indywidualne

- środki na podjęcie działalności gospodarczej

- bony na zasiedlenie oraz bony szkoleniowe (dla osób do 30 roku życia)

- refundacje kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy

- prace interwencyjne

- staże

oraz wsparcie w postaci poradnictwa zawodowego/pośrednictwa pracy.

Rekrutacja do projektów prowadzona jest na bieżąco od 01.01.2020 r. do wyczerpania środków przeznaczonych na poszczególne formy wsparcia. Szczegółowych informacji dotyczących realizowanych projektów udzielają osobiście doradcy klienta oraz pracownicy merytoryczni w siedzibie Urzędu. Osoby zainteresowane proszone są o kontakt z Powiatowym Urzędem Pracy w Legnicy Filia w Chojnowie, ul. Rynek 20.

Więcej informacji o projektach realizowanych przez Urząd - legnica.praca.gov.pl/rynek-pracy/programy-aktywizacyjne-i-projekty

Wnioski do pobrania - legnica.praca.gov.pl/dokumenty-do-pobrania

Zapraszamy do udziału!


Comments

This entry has no comments yet.

Add Comment

You have to be loggin to add comment.