Chojnow.pl
Nasza strona korzysta z plików Cookie. Czytaj więcej.
facebook twitter YT IG
Logowanie Rejestracja
PWSZ Legnica

Gmina Chojnów zamierza przystąpić do programu usuwania odpadów z działalności rolniczych

Autor admin
Data utworzenia: 19 listopad 2019, 10:32 Wszystkich komentarzy: 0


Gmina Chojnów zamierza przystąpić do programu usuwania odpadów z działalności rolniczych

Gmina Chojnów zamierza przystąpić do programu ”Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej” ogłoszonego przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Projekt będzie realizowany, jeśli samorząd otrzyma dofinansowanie, a odpady zostaną odebrane tylko od tych rolników, którzy wypełnią i dostarczą ankiety, i tylko w takich ilościach, jakie zostaną wskazane w owych dokumentach - informuje Urząd Gminy Chojnów.

Celem programu jest rozwój systemów zagospodarowania odpadów z tworzyw sztucznych z rolnictwa. Beneficjentami programu są jednostki samorządu terytorialnego i ich związki, natomiast ostatecznymi odbiorcami korzyści będą posiadacze odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag.

Jak informuje Urząd Gminy, pierwszy krok w całym procesie stanowi przeprowadzenie inwentaryzacji odpadów rolniczych, jakie będą utylizowane z terenu gminy. W związku z tym Sołtysi przeprowadzą w swoich miejscowościach badanie ankietowe, które nakreśli ilościowy i rodzajowy zakres odpadów przeznaczonych do usunięcia.

UG zwraca się do rolników posiadających odpady pochodzące z działalności rolniczej o wypełnienie ankiety inwentaryzacyjnej znajdującej się u sołtysa z danej miejscowości lub w Urzędzie Gminy Chojnów, w terminie do 6 grudnia 2019.

- Zbiórka odpadów rolniczych będzie bezpłatna, dlatego prosimy, aby ankieta była wypełniona rzetelnie, ponieważ podane ilości odpadów będą podstawą do złożenia przez gminę wniosku do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie – informuje Radosław Lipa Inspektor ds. ochrony środowiska i gospodarki odpadami.

Z uwagi na to, że dofinansowaniem nie są objęte koszty zbierania odpadów z gospodarstw, rolnicy we własnym zakresie będą zobowiązani dostarczyć odpady do miejsca wskazanego przez urząd gminy. Termin i miejsce zbiórki zostaną podane do publicznej wiadomości. Planowany odbiór odpadów odbędzie się w I połowie 2020 roku, w związku z czym prosimy o uwzględnienie w składanych wnioskach zakładanych ilości ww. odpadów powstałych do tego momentu. Wszystkie dostarczone odpady rolnicze powinny być posegregowane i oczyszczone z pozostałości po sianokiszonce, kiszonce oraz z innych zanieczyszczeń (np. ziemi), a folie - złożone i związane.

Od rolników będą odbierane następujące rodzaje odpadów: folie rolnicze, tunelowe, ogrodnicze; folia po balotach sianokiszonek; siatki do owijania balotów; worki po nawozach; sznurki rolnicze; opakowania typu BIG-BAG. W ramach programu nie przewiduje się odbioru włókniny używanej przy produkcji warzyw, opakowań po środkach ochrony roślin, beczek.

źródło: UG ChojnówKomentarze

Ten wpis nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.

Dodaj Komentarz

Musisz być zalogowany, aby dodać komentarz.
Sklep Bigform