Chojnow.pl
Nasza strona korzysta z plików Cookie. Czytaj więcej.
facebook twitter YT IG
Sign in Sign up

Pamiętając o bezpieczeństwie, chronisz siebie i swoich bliskich

Author: Elżbieta Kiełbasa
Creation date: 20 April 2012, 08:16 All comments: 1


Pamiętając o bezpieczeństwie, chronisz siebie i swoich bliskich

Praca rolnika uzależniona jest w szczególny sposób od pory roku oraz pogody. Okresy wczesnej wiosny i jesieni są szczególne – następuje wówczas spiętrzenie prac wymagających koncentracji oraz zwiększonego wysiłku fizycznego. W okresach takich jak wiosna, rolnik w ciągu dnia wykonuje kilka a nawet kilkanaście różnorodnych czynności. Obsługuje skomplikowane maszyny czy urządzenia, wykonuje prace związane z uprawą i ochroną roślin, oporządza zwierzęta. Czynności te niejednokrotnie wykonuje w pośpiechu, bez odpoczynku. Pośpiech uniemożliwia zorganizowanie pracy w taki sposób, aby przebiegała ona bezpiecznie. W takich warunkach pracy o wypadek nie trudno.

Powszechnie sądzi się, że bezpieczeństwo i higiena pracy wymaga dużych nakładów finansowych. Nic bardziej mylnego. Wystarczy zachować zdrowy rozsądek stosując się do zasad bezpieczeństwa.

Oto kilka z nich:

  • nie należy stawać lub siadać na ramach narzędzi zawieszanych lub doczepianych do ciągnika,
  • nie należy eksploatować maszyn i narzędzi polowych bez osłon ruchomych części napędu (wałek przekazu mocy, paski klinowe, łańcuchy, koła zębate, itp.) i części roboczych (np. sadzarki),
  • nie należy wykonywać jakichkolwiek prac naprawczych pod podniesionym do góry narzędziem zawieszanym,
  • wymiana podzespołów i elementów roboczych, naprawa, czyszczenie, konserwacja, wymiana lemieszy może być wykonywana tylko po ustawieniu maszyny (urządzenia) na odpowiednio mocnej podporze i wygaszeniu silnika ciągnika.
  • należy stosować środki ochrony indywidualnej (obuwie, ubrania robocze, okulary ochronne, półmaski i inne).


Zabronione jest:

  • przebywanie podczas jazdy na zaczepach, ramach, pomostach, na których nie przewidziano przebywania ludzi,
  • obsługiwanie maszyn lub przebywanie na roboczym pomoście przez osoby mające odzież roboczą z luźno zwisającymi fragmentami rękawów, szalików, połami kurtek, itp., które mogą być pochwycone przez elementy robocze maszyny,
  • przebywanie człowieka między ciągnikiem i maszyną w trakcie pracy maszyny oraz w czasie jej postoju przy włączonym silniku ciągnika,
  • pozbawianie maszyn i urządzeń osłon fabrycznych oraz praca z maszynami i urządzeniami bez osłon.

Oprócz tych wyżej wymienionych wskazówek, należy pamiętać również o tym, że wiosna to okres, kiedy po przerwie zimowej wypędza się zwierzęta inwentarskie. Do prowadzenia zwierząt należy używać linek, łańcuchów lub powrozów. Nigdy jednak nie można owijać ich wokół dłoni, ponieważ jeśli zwierze się spłoszy, szarpnie, spowoduje uraz. Buhaja powyżej 12. Miesiąca życia powinno się prowadzać na drążku o długości min 1,4 m, wpiętym w kółko nosowe. Przepędzania zwierząt nie wolno powierzać dzieciom.

Mamy nadzieję, że tych kilka wskazówek dotyczących bezpieczeństwa pracy nie stanie się tylko pobożnym życzeniem, czy teorią samą w sobie, lecz prawdziwym drogowskazem dla wszystkich zainteresowanych poprawieniem bezpieczeństwa w swoim gospodarstwie, chroniąc tym samym siebie i swoich bliskich. Wierzymy iż w przyszłości wizyta inspektora KRUS ds. prewencji w gospodarstwie, kojarzyć się będzie przede wszystkim z poradą w zakresie BHP, a nie ze sporządzaniem dokumentacji powypadkowej.

Legnica, 18.04.2012r.

Opracowała:

Elżbieta Kiełbasa

Inspektor do spraw prewencji

w KRUS PT w Legnicy


Comments

Chciałbym dodać, iż w okresie wiosennym, bardzo często Straż Pożarna ma do czynienia z bardzo nieprzyjemnymi wypadkami osób obsługujących gospodarstwa rolne. Niestety, ale każdego roku musimy interweniować w przypadku ran ciętych, amputacji oraz przygnieceń.. Zachowanie odrobiny rozsądku oraz podstawowych zasad bezpieczeństwa może nas uchronić przed takimi nieszczęsnymi zdarzeniami.
report comment

Add Comment

You have to be loggin to add comment.
Sklep Bigform