Chojnow.pl
Nasza strona korzysta z plików Cookie. Czytaj więcej.
facebook twitter YT IG
Sign in Sign up
PWSZ Legnica

"IV edycja ChGBO pokazała, że mieszkańcy naszej gminy chcą aktywnie zmieniać rzeczywistość"

Author: admin
Creation date: 30 October 2019, 18:21 All comments: 0


"IV edycja ChGBO pokazała, że mieszkańcy naszej gminy chcą aktywnie zmieniać rzeczywistość"

- Czwarta edycja Chojnowskiego Gminnego Budżetu Obywatelskiego pokazała, że mieszkańcy i mieszkanki naszej gminy chcą aktywnie zmieniać rzeczywistość wokół siebie - twierdzi Anna Banaszek - Kierownik Referatu Promocji i Kultury w Urzędzie Gminy Chojnów, która podczas wtorkowej sesji Rady Gminy podsumowała realizację GChBO w 2019 roku.

Kwestia Budżetu Obywatelskiego była jednym z głównych tematów sesji. Radni wysłuchali sprawozdania z realizacji budżetu jak i zdecydowali o jego przyszłości.

Dla gminy wiejskiej powodem do dumy jest zaangażowanie mieszkańców i wysoka frekwencja w tym roku. - Czwarta edycja Chojnowskiego Gminnego Budżetu Obywatelskiego pokazała, że mieszkańcy i mieszkanki naszej gminy chcą aktywnie zmieniać rzeczywistość wokół siebie. Efekt? W czwartej edycji zgłoszono ponad 37 pomysłów! Znakomita większość ze zgłoszonych propozycji okazała się możliwa do realizacji i została poddana pod głosowanie - zaznacza Anna Banaszek.

Mieszkańcy gminy Chojnów swoje propozycje mogli zgłaszać do 25 stycznia. W trakcie realizacji GChBO prowadzona był akcja informacyjno-edukacyjna obejmująca trzy etapy. W ramach pierwszego przybliżono mieszkańcom idee budżetu obywatelskiego, regulamin jego funkcjonowania w gminie Chojnów oraz zasady zgłaszania i opiniowania zadań oraz zachęcano do składania projektów zadań. W kolejnej części omówiono procedury głosowania i wyboru zadań do realizacji w ramach budżetu obywatelskiego oraz zachęcono do wzięcia udziału w głosowaniu.

Łącznie do Urzędu Gminy trafiło 37 wniosków na kwotę łączną 402 199,89 złotych. Zespół ds. Budżetu Obywatelskiego sprawdzał elementy składowe, które decydowały, czy projekt spełnia warunki umożliwiające jego realizację w ramach procedury, a następnie podejmowano decyzję o odrzuceniu lub dopuszczeniu zgłoszonego zadania pod głosowanie. Podczas weryfikacji zostały sprawdzone stany własnościowe terenu, plany zagospodarowania przestrzennego, prawa osób trzecich w szczególności prawo własności oraz to czy czas i koszty realizacji zostały precyzyjnie oszacowane. Autorzy wniosków do których wniesiono uwagi zostali wezwani  do złożenia uzupełnień i wyjaśnień.

Głosowanie nad projektami odbyło się 12 marca. Łącznie oddano 1268 ważnych głosów.

- O tym, że budżet obywatelski to sposób na współdecydowanie o wydatkowaniu środków publicznych świadczy olbrzymie zainteresowanie mieszkańców i mieszkanek gminy Chojnów i wysoka frekwencja podczas głosowania - dodaje kierownik Referatu Promocji i Kultury - Ogółem frekwencja w gminie Chojnów wyniosła 17%. Największą frekwencję odnotowano w Jerzmanowicach 59,01%, Kolonii Kołłątaja - 57,36% i Dobroszowie - 53,09%.

Zgodnie z regulaminem, nagrodą za wysoką frekwencję było przyznanie trzem wyżej wymienionym miejscowościom środków na realizację drugiego projektu.

Ostatecznie do realizacji zakwalifikowały się 32 propozycje na łączną kwotę 335 499,99 zł Wszystkie zostały wpisane do budżetu gminy i w większości zostały już zrealizowane. 

Wśród propozycji, najwięcej było dotyczących poprawy bezpieczeństwa w miejscowościach. Chodziło o rozbudowę i zagęszczenie oświetlenia ulicznego. Wiele związanych było także z budową lub doposażeniem placów zabaw i siłowni zewnętrznych.

Przed Urzędem Gminy kolejna edycja Budżetu Obywatelskiego. Konieczne będzie dostosowanie go do ciągle zmieniających się przepisów, jednak nie planowane jest wprowadzanie żadnych istotnych zmian.


Comments

This entry has no comments yet.

Add Comment

You have to be loggin to add comment.
Sklep Bigform