Chojnow.pl
Nasza strona korzysta z plików Cookie. Czytaj więcej.
facebook twitter YT IG
Sign in Sign up
Cuprum arena PWSZ Legnica

Minister powiedział „TAK” dla Energetyki w PWSZ im. Witelona w Legnicy

Author: PWSZ im. Witelona w Legnicy
Creation date: 05 August 2019, 14:00 All comments: 0


Minister powiedział „TAK” dla Energetyki w PWSZ im. Witelona w Legnicy

Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego nadał Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Witelona w Legnicy uprawnienia do prowadzenia studiów pierwszego stopnia (inżynierskich) na kierunku Energetyka o profilu praktycznym.

Podstawą jest pozytywna ocena przedstawionej koncepcji i programu kształcenia, w tym efektów kształcenia właściwych dla profilu praktycznego oraz sposobu ich weryfikacji, warunków w jakich proces kształcenia będzie realizowany oraz możliwości zapewnienia i doskonalenia jakości kształcenia.

Wcześniej wniosek naszej Uczelni pozytywnie zaopiniowało Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej, które stwierdziło, że spełniamy wszystkie wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie warunków prowadzenia studiów.

Podstawą przyjęcia na kierunek Energetyka są punkty rekrutacyjne przyznawane kandydatowi za przedmioty, z których zdawał egzamin maturalny tj.: 1) matematyka; 2) język obcy; 3) jeden z wybranych przedmiotów: fizyka (fizyka i astronomia), chemia, informatyka lub język polski.

Studia na kierunku trwają 7 semestrów (3,5 roku), kończą się uzyskaniem tytułu inżyniera oraz pozwalają uzyskać umiejętności i wiedzę z zakresu energetyki, techniki cieplnej oraz nauk technicznych.

Absolwent posiada umiejętności w zakresie:projektowania, obsługi i eksploatacji systemów i urządzeń energetycznych, planowania i nadzoru nad gospodarowaniem energią, wdrażania norm energetycznych oraz norm ochrony środowiska związanych z wykorzystaniem energii, wykonywania bilansów energetycznych.

Absolwent może pracować jako specjalista ds. energetyki w jednostkach samorządowych, administracji państwowej, przedsiębiorstwach produkcyjnych, przedsiębiorstwach związanych z ochroną środowiska. Może świadczyć usługi konsultingowe w zakresie eksploatacji i modernizacji obiektów oraz instalacji elektroenergetycznych.

Oferowane na kierunku Energetyka specjalności to:

- energetyka źródeł odnawialnych i zarządzanie energia

- eksploatacja maszyn, urządzeń i systemów energetycznychComments

This entry has no comments yet.

Add Comment

You have to be loggin to add comment.
Sklep Bigform