Chojnow.pl
Nasza strona korzysta z plików Cookie. Czytaj więcej.
facebook twitter YT IG
Logowanie Rejestracja
  • Polish
  • English

Fala upałów powoduje suszę

Autor Urząd Gminy Chojnów
Data utworzenia: 10 lipiec 2019, 10:00 Wszystkich komentarzy: 0


Fala upałów powoduje suszę

Uwaga Rolnicy! Od 1 lipca 2019 roku istnieje możliwość składania wniosków o oszacowanie strat w gospodarstwach rolnych w związku z występowaniem długotrwałej suszy na terenie gminy Chojnów. Szacowane mogą być uprawy: zboża ozime, zboża jare, kukurydza na ziarno, kukurydza na kiszonkę, rzepak i rzepik, krzewy owocowe, rośliny strączkowe, trwałe użytki - zielone łąki i pastwiska.

Wnioski do pobrania:

- osobiście w siedzibie Urzędu Gminy Chojnów,

- na stronie urzędu gminy Chojnów,

- BIP,

- na stronie Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego.


Procedura szacowania strat w uprawach:

1. Rolnik składa wniosek z prośbą o oszacowanie szkód w gospodarstwie rolnym, powstałych w wyniku długotrwałej suszy.

Wniosek powinien być złożony niezwłocznie po powstaniu zjawiska, w którym rolnik poniósł straty.


Wniosek rolnika powinien zawierać:

- Dane adresowe rolnika (ważne numer telefonu kontaktowego),

- Siedzibę gospodarstwa rolnego,

- NIG – Numer Identyfikacyjny Gospodarstwa (taki jak na wniosku obszarowym),

- datę powstania szkody (datę wystąpienia niekorzystnego zjawiska atmosferycznego),

- powierzchnię upraw rolnych w danym sezonie wegetacyjnym, z których przewidziany jest zbiór plonu – zgodnie z wnioskiem o płatności w ramach wsparcia bezpośredniego,

- powierzchnię upraw rolnych (bez łąk i pastwisku),

- łączną powierzchnię upraw dotknięta suszą,

- całkowitą powierzchnię gospodarstwa rolnego,

- wyszczególnienie i opis szkód, łącznie z podaniem jaki rodzaj uprawy na jakiej powierzchni oraz w jakim procencie (przykład: rzepak ozimy – 2,0 ha – 60%)

- podanie informacji czy rolnik posiada uprawy na innych gminach,

- Produkcja roślinna - tabela z wyszczególnieniem wszystkich upraw w danym roku przewidzianych do zbioru (rodzaj uprawy, powierzchnia) suma upraw musi się zgadzać z wnioskiem o płatności w ramach wsparcia bezpośredniego,

- Produkcja zwierzęca – średnia liczba sprzedanych zwierząt w ostatnich 3 latach,

- informacja czy uprawy były ubezpieczone co najmniej w 50% (rodzaj uprawy, powierzchnia która została ubezpieczona),


2. Komisja ds. szacowania przeprowadza lustrację terenową – UWAGA – szacowanie szkód u rolnika odbywa się wyłącznie w oparciu o lustrację w terenie (nie mogą być uznane inne dowody)

3. Po weryfikacji sporządzany jest protokół który podpisuje rolnik, wszyscy członkowie komisji oraz wójt.

4. Protokół z szacowania strat jest przesyłany do wojewody w celu weryfikacji i zatwierdzenia.

5. Protokół po weryfikacji jest odsyłany do urzędu gminy, rolnicy otrzymają telefoniczną informację o konieczności jego odbioru.

6. Rolnik składa poprawny protokół do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w celu otrzymania pomocy.


Komentarze

Ten wpis nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.

Dodaj Komentarz

Musisz być zalogowany, aby dodać komentarz.