Chojnow.pl
Nasza strona korzysta z plików Cookie. Czytaj więcej.
facebook twitter YT IG
Logowanie Rejestracja
PWSZ Legnica

UG czeka na wnioski o dofinansowanie utylizacji wyrobów zawierających azbest

Autor admin
Data utworzenia: 09 lipiec 2019, 19:25 Wszystkich komentarzy: 0


UG czeka na wnioski o dofinansowanie utylizacji wyrobów zawierających azbest

Wójt Gminy Chojnów informuje, że do 15 lipca można składać w Urzędzie Gminy Chojnów wnioski o dofinansowanie utylizacji wyrobów zawierających azbest.

Dofinansowanie udzielane jest w 100 proc. w ramach kosztów kwalifikowanych pod warunkiem zabezpieczenia środków finansowych w budżecie na rok i nie pokrywa kosztów związanych z odtworzeniem nowego pokrycia dachowego. Dofinansowanie jest przyznawanie wyłącznie raz dla danego obiektu budowlanego.

Do otrzymania dofinansowania uprawnione są osoby fizyczne, które posiadają tytuł prawny do obiektu budowlanego na terenie gminy (w szczególności własność, współwłasność, użytkowanie wieczyste, prawo do działki w rodzinnych ogrodach działkowych, dzierżawa najem) oraz wspólnoty mieszkaniowe.

- Warunkiem uzyskania dofinansowania jest niezaleganie na rzecz gminy Chojnów z opłacaniem podatków lub opłat, chyba że podmiot chcący otrzymać dofinansowanie uzyskał przewidziane prawem zwolnienie odroczenie lub rozłożenie an raty zaległych płatności lub wstrzymano wobec nich w całości wykonanie decyzji - czytamy w obwieszczeniu Wójta.

Wnioski można składać w pokoju nr 103 Urzędu Gminy Chojnów. Szczegółowe informacje dotyczące dofinansowania udzielane są w siedzibie Urzędu Gminy Chojnów (pok. 205) lub pod numerem telefonu 76-8187908 w. 49.


Komentarze

Ten wpis nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.

Dodaj Komentarz

Musisz być zalogowany, aby dodać komentarz.
Sklep Bigform