Chojnow.pl
Nasza strona korzysta z plików Cookie. Czytaj więcej.
facebook twitter YT IG
Sign in Sign up
PWSZ Legnica

UG czeka na wnioski o dofinansowanie utylizacji wyrobów zawierających azbest

Author: admin
Creation date: 09 July 2019, 19:25 All comments: 0


UG czeka na wnioski o dofinansowanie utylizacji wyrobów zawierających azbest

Wójt Gminy Chojnów informuje, że do 15 lipca można składać w Urzędzie Gminy Chojnów wnioski o dofinansowanie utylizacji wyrobów zawierających azbest.

Dofinansowanie udzielane jest w 100 proc. w ramach kosztów kwalifikowanych pod warunkiem zabezpieczenia środków finansowych w budżecie na rok i nie pokrywa kosztów związanych z odtworzeniem nowego pokrycia dachowego. Dofinansowanie jest przyznawanie wyłącznie raz dla danego obiektu budowlanego.

Do otrzymania dofinansowania uprawnione są osoby fizyczne, które posiadają tytuł prawny do obiektu budowlanego na terenie gminy (w szczególności własność, współwłasność, użytkowanie wieczyste, prawo do działki w rodzinnych ogrodach działkowych, dzierżawa najem) oraz wspólnoty mieszkaniowe.

- Warunkiem uzyskania dofinansowania jest niezaleganie na rzecz gminy Chojnów z opłacaniem podatków lub opłat, chyba że podmiot chcący otrzymać dofinansowanie uzyskał przewidziane prawem zwolnienie odroczenie lub rozłożenie an raty zaległych płatności lub wstrzymano wobec nich w całości wykonanie decyzji - czytamy w obwieszczeniu Wójta.

Wnioski można składać w pokoju nr 103 Urzędu Gminy Chojnów. Szczegółowe informacje dotyczące dofinansowania udzielane są w siedzibie Urzędu Gminy Chojnów (pok. 205) lub pod numerem telefonu 76-8187908 w. 49.


Comments

This entry has no comments yet.

Add Comment

You have to be loggin to add comment.
Sklep Bigform