Chojnow.pl
Nasza strona korzysta z plików Cookie. Czytaj więcej.
facebook twitter YT IG
Logowanie Rejestracja
  • Polish
  • English

Masz problem z e-PITem? Pomoc uzyskasz w Urzędzie Gminy (nawet jeżeli jesteś z miasta)

Autor admin
Data utworzenia: 08 kwiecień 2019, 15:07 Wszystkich komentarzy: 0


Masz problem z e-PITem? Pomoc uzyskasz w Urzędzie Gminy (nawet jeżeli jesteś z miasta)

Urząd Gminy zaprasza do wzięcia udziału w Ogólnopolskiej Akcji Twój e-PIT. 9 kwietnia będziemy mieli okazję do skorzystania z usług bezpłatnego punktu informacyjnego, który znajdować będzie się w budynku Urzędu Gminy.

W 2019 roku Ministerstwo Finansów przygotowało usługę Twój e-PIT dostępną dla podatników – osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej, składających zeznanie podatkowe na formularzu PIT-37 oraz podatników uzyskujących przychody z kapitałów pieniężnych (np. przychody ze zbycia akcji) składających zeznanie podatkowe na formularzu PIT-38.

Sporządzone przez organy Krajowej Administracji Skarbowej zeznanie podatkowe będzie udostępnione podatnikom w wersji elektronicznej na Portalu Podatkowym – w serwisie podatki.gov.pl.

Zeznania podatkowe będą dostępne od dnia 15 lutego do dnia 30 kwietnia roku następującego po roku podatkowym.

Podatnik sporządzone przez KAS zeznanie podatkowe będzie mógł:

- zweryfikować i zaakceptować bez zmian,

- zmodyfikować (np. w zakresie wyboru formy opodatkowania: wspólnie z małżonkiem lub jako osoba samotnie wychowująca dzieci; wskazania nr KRS wybranej OPP, której chce przekazać 1% podatku należnego) lub uzupełnić o dane, których nie posiada KAS (uzupełnienia o kwotę odliczenia: darowizny na cele kultu religijnego, darowizny na cele krwiodawstwa, poniesionych wydatków na cele rehabilitacyjne, poniesionych wydatków z tytułu użytkowania sieci Internet, wpłat dokonanych na indywidualne konto zabezpieczenia emerytalnego) i następnie je zaakceptować,

- nic nie robić – wtedy z upływem terminu do składania zeznań rocznych (z dniem 30 kwietnia), zeznanie przygotowane przez KAS zostanie automatycznie zaakceptowane, co będzie równoznaczne ze złożeniem przez podatnika rozliczenia rocznego PIT,

- odrzucić i rozliczyć się samodzielnie.

Żeby złożyć zeznanie Twój e-PIT należy w serwisie podatki.gov.pl wybrać Twój e-PIT i uwierzytelnić się poprzez profil zaufany albo wpisując: PESEL lub NIP i datę urodzenia, kwotę przychodu z deklaracji za 2017 r. oraz kwotę przychodu z jednej informacji od pracodawców (np. PIT-11) za 2018 rok. Następnie należy podać kwotę nadpłaty lub do zapłaty, która wynika z zeznania za 2017 rok.

Osoby, które nie mają profilu zaufanego a chciałyby złożyć zeznanie podczas funkcjonowania punktu informacyjnego w Urzędzie Gminy Chojnów, powinny mieć ze sobą:

1. PESEL/NIP (data urodzenia)
2. Przychód wynikający z zeznania za 2017 r.
3. Kwotę przychodu z jednej informacji od płatnika (PIT-11) za 2018 r
4. Kwotę nadpłaty lub do zapłaty, która wynika z zeznania za 2017 rok.

W przypadku złożenia zeznania wspólnie z małżonkiem – należy mieć dane małżonka (takie jak wyżej podane). Organizatorzy proszą, aby podatnicy mieli dokumenty potwierdzające tożsamość (dowody osobiste, paszporty).

Urząd Gminy Chojnów

9 kwietnia 2019 - 8:00-15:00


Komentarze

Ten wpis nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.

Dodaj Komentarz

Musisz być zalogowany, aby dodać komentarz.