Chojnow.pl
Nasza strona korzysta z plików Cookie. Czytaj więcej.
facebook twitter YT IG
Logowanie Rejestracja
PWSZ Legnica

Rada Miejska powołała Radę Społeczną Przychodni oraz Komisję Skarg, Wniosków i Petycji

Autor admin
Data utworzenia: 28 luty 2019, 14:24 Wszystkich komentarzy: 0


Rada Miejska powołała Radę Społeczną Przychodni oraz Komisję Skarg, Wniosków i Petycji

Za nami lutowa sesja Rady Miejskiej. Jednym z jej punktów było powołanie Rady Społecznej Przychodni Rejonowej w Chojnowie. Radni wybrali także ze swojego grona osoby, które zasiądą w komisji Skarg Wniosków i Petycji.

Rada Społeczna jest organem opiniodawczym dla samorządu oraz kierownika Przychodni Rejonowej. Do jej głównych zadań należy m.in. opiniowanie planów finansowych i inwestycyjnych. Dla samorządu opinie rady społecznej nie są wiążące.

Na czele Rady Społecznej stoi burmistrz Jan Serkies. Jej skład jest uzupełniony przez przedstawiciela Wojewody Dolnośląskiego, którym został Grzegorz Gapski - członek zarządu powiatu legnickiego oraz przedstawicieli Rady Miejskiej, na których powołani zostali Krystyna Czapska, Bona Szaban oraz Krzysztof Grzech.


W ramach dzisiejszej sesji doszło również do powołania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji. Do zadań nowej komisji należeć będzie przyjmowanie i rozpatrywanie skarg na działanie burmistrza i jednostek organizacyjnych podległych Radzie Miejskiej, przyjmowanie i rozpatrywanie wniosków i petycji składanych przez mieszkańców Chojnowa oraz nadawanie im biegu proceduralnego. Przedmiotem skargi może być m.in. zaniedbanie lub nienależyte wykonywanie zadań przez właściwe organy albo przez ich pracowników, naruszenie praworządności lub interesów skarżących, a także przewlekłe lub biurokratyczne załatwienie spraw.

Radę Miejską do powołania komisji obliguje ustawa z dnia 11 stycznia 2019 roku o zmianie niektórych ustaw w celu zwiększenia udziału obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów publicznych.

W skład Komisji Skarg, Wniosków i Petycji weszli radni: Krystyna Czapska, Krzysztof Grzech, Marek Łukaszewski, Jerzy Poznar oraz Bona Szaban, która została wybrana na przewodniczącą komisji.


Komentarze

Ten wpis nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.

Dodaj Komentarz

Musisz być zalogowany, aby dodać komentarz.
Sklep Bigform