Chojnow.pl
Nasza strona korzysta z plików Cookie. Czytaj więcej.
facebook twitter YT IG
Logowanie Rejestracja
  • Polish
  • English

Przedstawiciele władz gminy odnoszą się do sprawy podwyżki za dzierżawę domków w Rokitkach

Autor Urząd Gminy Chojnów
Data utworzenia: 23 styczeń 2019, 15:04


Przedstawiciele władz gminy odnoszą się do sprawy podwyżki za dzierżawę domków w Rokitkach

W Urzędzie Gminy Chojnów odbyło się spotkanie Wójta z dzierżawcami gruntów rekreacyjnych położonych na terenie byłego ośrodka wypoczynkowego w Rokitkach. Na gruntach tych posadowione są domki letniskowe będące własnością dzierżawców. Rokitki to jedna z najpopularniejszych wśród turystów miejscowości naszego regionu. Z uwagi na swój wyjątkowy mikroklimat i atrakcyjną lokalizację, w miesiącach letnich przeżywa prawdziwe oblężenie. Nie dziwi więc, że atrakcyjne działki letniskowe, których właścicielem jest Gmina Chojnów, stale dzierżawią 132 osoby. Ci, którzy chcą mieć skrawek terenu nieopodal jeziora na wyłączność, muszą jednak liczyć się z ponoszeniem kosztów dzierżawy. Po niedawnych zmianach wysokości tych opłat część najemców niezadowolonych z podwyżek pojawiła się w urzędzie, aby spotkać się z Wójtem.

W wydanym niedawno zarządzeniu Wójt Gminy Chojnów ustalił nową wysokość opłat za działki rekreacyjne w Rokitkach. Wzrosły one z 0,16 zł brutto za 1m2 na 1,13 zł brutto za 1m2. - Opłaty za dzierżawę nie były podnoszone od niemal 7 lat. Chcemy, aby mieszkańcy Gminy Chojnów również czerpali korzyść z tego, że mamy u siebie atrakcyjne tereny. Nakłady, jakie ponosimy na inwestycje w całej Gminie Chojnów znacząco wzrosły w ostatnich latach, dlatego zdecydowaliśmy się podnieść opłaty z tytułu dzierżawy, także w Rokitkach. Działki są na tyle atrakcyjnie usytuowane, że nie możemy pozwolić sobie na wynajmowanie ich na dotychczasowych zasadach – tłumaczy Wójt Gminy Chojnów Andrzej Pyrz – Gdybyśmy przez minione 7 lat podnosili cenę o 0,15 zł każdego roku, doszlibyśmy do kwoty, która spowodowała wzburzenie części najemców. Naszym celem jest jednak rozwój Gminy Chojnów, w tym rozwój infrastruktury na terenie letniska w Rokitkach.

Mimo że obecnie nitka sieci kanalizacyjnej przebiega przez teren ośrodka wypoczynkowego, całość wymaga dalszej rozbudowy. Gmina nie ma możliwości pozyskania środków zewnętrznych na ten cel. Dotychczas dzierżawa działek w Rokitkach zasilała gminny budżet kwotą 51 tysięcy złotych rocznie. To znacznie poniżej kosztów, jakie trzeba ponieść, aby ten teren rozwijał się. Na potrzeby rozbudowy kanalizacji jednej z enklaw (18 działek) gmina zaplanowała w budżecie na 2019 rok 120 tys. złotych. Po otwarciu ofert w ogłoszonym przetargu okazało się, że najtańsza opiewała na kwotę 245 tysięcy. Nie sposób znaleźć brakujących pieniędzy, ponieważ potrzeb jest dużo więcej – dzierżawcy domagają się m.in. rozbudowy dróg, oświetlenia.

Jak dowiadujemy się w urzędzie Gminy Chojnów, nic nie stoi na przeszkodzie, aby dzierżawcy zostali właścicielami gruntów. Wszystkie działki posiadają zabudowę letniskową, a właściciele domków stojących na gruntach dzierżawionych od gminy ponieśli znaczne nakłady finansowe na ich wybudowanie. Przekształcenie dzierżawy w prawo własności pozwoliłoby im w pełni dysponować swoją własnością. Z takiej możliwości w ostatnim czasie skorzystało już 30 osób. Uruchomienie procedury wyceny i ogłoszenia przetargu rozpoczyna się niezwłocznie po tym, kiedy otrzymujemy pismo od dzierżawcy. Na miejscu pojawia się niezależny rzeczoznawca, który wycenia działkę. Cena działki zależy od wielu czynników – m.in. jej kształtu, odległości od jeziora czy dostępu do drogi. Brane są tu pod uwagę także inwestycje, jakie przeprowadzili dzierżawcy – dodaje Zastępca Wójta Gminy Chojnów Grzegorz Styrkowiec.