Chojnow.pl
Nasza strona korzysta z plików Cookie. Czytaj więcej.
facebook twitter YT IG
Logowanie Rejestracja
  • Polish
  • English

List otwarty Rady Rodziców Szkoły Podstawowej nr 3

Autor Rada Rodziców SP3
Data utworzenia: 15 styczeń 2019, 18:20


List otwarty Rady Rodziców Szkoły Podstawowej nr 3 im. Marii Konopnickiej w Chojnowie do Burmistrza Miasta Chojnowa oraz Radnych Rady Miejskiej Chojnowa

Szanowny Panie,
Janie Serkiesie, Burmistrzu Miasta Chojnowa!

Szanowny Panie,
Janie Skowroński, Przewodniczący Rady Miejskiej Chojnowa! Członku Komisji Zdrowia, Ochrony Środowiska i Spraw Społecznych!

Szanowny Panie,
Andrzeju Matuszewski Radny Rady Miejskiej Chojnowa! Przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Bezpieczeństwa! Członku Komisji Budżetu, Rozwoju Gospodarczego i Infrastruktury! Członku Komisji Rewizyjnej!

Szanowna Pani,
Danuto Barno, Radna Rady Miejskiej Chojnowa! Wiceprzewodnicząco Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Bezpieczeństwa! Członku Komisji Zdrowia, Ochrony Środowiska i Spraw Społecznych!

Szanowny Panie,
Mariuszu Kowalczyku, Radny Rady Miejskiej Chojnowa! Członku Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Bezpieczeństwa! Wiceprzewodniczący Komisji Budżetu, Rozwoju Gospodarczego i Infrastruktury!

Szanowny Panie,
Ryszardzie Kopacki, Radny Rady Miejskiej Chojnowa! Członku Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Bezpieczeństwa! Członku Komisji Budżetu, Rozwoju Gospodarczego i Infrastruktury! Wiceprzewodniczący Komisji Rewizyjnej!

Szanowny Panie,
Piotrze Kulczycu, Radny Rady Miejskiej Chojnowa! Członku Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Bezpieczeństwa! Członku Komisji Budżetu, Rozwoju Gospodarczego i Infrastruktury! Członku Komisji Rewizyjnej!

Szanowna Pani,
Barbaro Kułacz, Radna Rady Miejskiej Chojnowa! Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej Chojnowa! Członku Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Bezpieczeństwa! Członku Komisji Zdrowia, Ochrony Środowiska i Spraw Społecznych!

Szanowny Panie,
Jerzy Poznarze, Radny Rady Miejskiej Chojnowa! Członku Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Bezpieczeństwa! Członku Komisji Budżetu, Rozwoju Gospodarczego i Infrastruktury! Przewodniczący Komisji Rewizyjnej! Członku Komisji Zdrowia, Ochrony Środowiska i Spraw Społecznych!

Szanowny Panie,
Antoni Skalski, Radny Rady Miejskiej Chojnowa! Członku Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Bezpieczeństwa! Członku Komisji Zdrowia, Ochrony Środowiska i Spraw Społecznych!

Szanowna Pani,
Bono Szaban, Radna Rady Miejskiej Chojnowa! Członku Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Bezpieczeństwa! Członku Komisji Rewizyjnej!

Szanowna Pani,
Krystyno Czapska, Radna Rady Miejskiej Chojnowa! Przewodnicząca Komisji Budżetu, Rozwoju Gospodarczego i Infrastruktury! Członku Komisji Rewizyjnej!

Szanowny Panie,
Marku Łukaszewski, Radny Rady Miejskiej Chojnowa! Członku Komisji Budżetu, Rozwoju Gospodarczego i Infrastruktury!

Szanowna Pani,
Paulino Tarkowska-Bielak, Radna Rady Miejskiej Chojnowa! Członku Komisji Budżetu, Rozwoju Gospodarczego i Infrastruktury! Członku Komisji Zdrowia, Ochrony Środowiska i Spraw Społecznych!

Szanowny Panie,
Krzysztofie Grzechu, Radny Rady Miejskiej Chojnowa! Członku Komisji Rewizyjnej! Przewodniczący Komisji Zdrowia, Ochrony Środowiska i Spraw Społecznych!

Szanowny Panie,
Łukaszu Ptaku, Radny Rady Miejskiej Chojnowa! Członku Komisji Rewizyjnej! Wiceprzewodniczący Komisji Zdrowia, Ochrony Środowiska i Spraw Społecznych!

w sprawie wykonania prac remontowych w przyszłym budynku Szkoły Podstawowej nr 3 im. Marii Konopnickiej w Chojnowie

Szanowni Państwo,

My, Rada Rodziców przy Szkole Podstawowej nr 3 zwracamy się z apelem o podjęcie natychmiastowych działań mających na celu przystosowanie przyszłej siedziby SP3 tj. budynku Gimnazjum nr 1, do potrzeb naszych dzieci, tj. uczniów klas 1-8.

W dniu 18.12.2018 r. po obejrzeniu transmisji IV posiedzenia Rady Miejskiej Chojnowa na portalu miasta chojnow.eu, zostaliśmy powiadomieni o nieuwzględnieniu w budżecie miasta Chojnowa środków finansowych na przeniesienie SP3 i dostosowanie budynku Gimnazjum nr 1 do potrzeb małych dzieci. Smuci nas ten fakt wielce, gdyż zapewniano nas, iż dzieci ze Szkoły Podstawowej nr 3 w budynku Gimnazjum nr 1, będą miały godne warunki nauki i rozwoju.

Uważamy, iż warunki, jakie panują w Gimnazjum nr 1 nie można uznać za godziwe dla naszych dzieci. Na co dzień mamy możliwość poobserwować w jakim stanie są wewnętrzne boiska oraz nawierzchnie przyszkolne. Jesteśmy zdania, iż nie spełniają one żadnych norm bezpieczeństwa. Nie są gwarancją zapewnienia naszym dzieciom odpowiedniego rozwoju i wypoczynku.

Martwimy się Panie Burmistrzu oraz Szanowni Państwo Radni, iż pozostawienie nawierzchni placów przyszkolnych i boisk, w takim stanie jakim są, stanie się przyczyną wielu wypadków. Szkoła powinna zapewniać możliwości rozwoju i dbać o zdrowie i bezpieczeństwo naszych dzieci, kiedy my rodzice, podejmujemy wyzwania zawodowe. Chcemy mieć świadomość, że dzieci są w szkole bezpieczne oraz mogą uprawiać wszelkie rodzaje sportu i zabaw.

Jednakże bardzo zły stan boisk na terenie Gimnazjum nr 1 oraz ogromna ilość studzienek kanalizacyjnych nie przekonuje nas o tym. Na terenie Gimnazjum nr 1 nie ma placu zabaw, który zapewniłby ruch młodszym dzieciom podczas przerwy oraz pozwoliłby spożytkować nadmiar aktywności. Stan toalet jest w bardzo złym stanie i nie spełnia żadnych norm sanitarnych. Toalety przeznaczone dla uczniów są w fatalne. Stan szatni przy sali gimnastycznej też jest karygodny ze względu m.in. na odór z kanalizacji jak i estetykę pomieszczenia. Ściany w salach lekcyjnych wymagają odnowienia a podłogi wycyklinowania. Brak jest świetlicy dla klas młodszych. Brak jest odpowiednich nawierzchni na korytarzach i klatkach schodowych.

Również wewnętrzne podwórka budynku Gimnazjum nr 1 stwarzają przygnębiające wrażenie. Odrapane ściany, łuszcząca się elewacja, odpadający tynk, to nie tak powinna wyglądać przyjazna dzieciom szkoła. Nasze dzieci spędzają mnóstwo swojego czasu w szkole, więc niech Państwo się nie dziwią, że postanowiliśmy zabrać głos w tej sprawie. Szkoła powinna być miejscem, które będzie się kojarzyć z estetyką i wysokim standardem pomieszczeń.

Budynek Gimnazjum nr 1 ma ładny, zadbany, czysty hol, jednakże wystarczy skręcić w prawy lub w lewy korytarz, aby zobaczyć, jak naprawdę wygląda szkoła. Porównując z innymi placówkami oświatowymi w mieście, przyszła szkoła jest w złym stanie. Nie zgadzamy się na taki stan rzeczy. Protestujemy! Dlaczego nasze dzieci, mają się uczyć w odrapanej szkole bez odpowiednich nawierzchni na korytarzach szkolnych, bez odpowiedniego zabezpieczenia schodów? Dlaczego nasze dzieci nie mają mieć placu zabaw ani odpowiedniego boiska na terenie szkoły? Dlaczego nasze dzieci nie mają prawa korzystać z zadbanych toalet?

Dlaczego Szanowny Panie Burmistrzu oraz Radni Rady Miejskiej Chojnowa nie podjęliście żadnych działań, które zmieniłyby ten stan rzeczy?

Obejrzeliśmy dokładnie inne placówki oświatowe, w których przebywają młodsze dzieci, nie ukrywamy, że jesteśmy pod wrażeniem wykonanych tam prac. Budynek Gimnazjum nr 1 też w końcu zasługuje na troskę władz miasta. Budynek ten ma duże możliwości pięknej adaptacji dla najmłodszych.

Panie Burmistrzu, jest pan dobrym gospodarzem. Wielokrotnie udowodnił Pan nam, mieszkańcom, iż potrafi zadbać o placówki oświatowe. Dlaczego nasze dzieci nie mają mieć podobnych warunków do rozwoju i nauki jak uczniowie z innych placówek oświatowych w Chojnowie? Dlaczego nasze dzieci mają się uczyć i rozwijać w gorszych warunkach niż inni?

Z uwagą przeanalizowaliśmy realizację poprzednich budżetów miasta, z których ewidentnie wynika fakt, iż nie szczędzono środków finansowych na wykonanie prac i remontów w innych placówkach oświatowych. Analizując dogłębnie poprzednie budżety, można zauważyć, że SP3 była szkołą dotychczas pomijaną, jeśli chodzi o duże nakłady finansowe miasta. Istotnym więc, wydaje się fakt, iż jest to czas, aby sobie przypomnieć, że taka placówka oświatowa również istnieje w Chojnowie i wymaga potężnych nakładów finansowych.

W dniu 31.12.2018 po obejrzeniu transmisji z V posiedzenia Rady Miejskiej Chojnowa wywnioskowaliśmy po raz kolejny, że żadne konkretne kwoty nie są przeznaczone na dostosowanie budynku gimnazjum do potrzeb dzieci młodszych.

Podczas V posiedzenia Rady Miejskiej Chojnowa poinformował Pan, Panie Burmistrzu, iż przyszła siedziba SP3 będzie miała znakomitą lokalizację, gdyż w pobliżu na terenie MOKSiRu znajdują się piękne boiska oraz nowoczesny plac zabaw. Zgadzamy się z tym, jednak korzystanie z tych miejsc będzie jedynie możliwe pod opieką opiekuna. Niewykonalne jest, aby nasze dzieci korzystały z tych miejsc w czasie przerw. Przejście na drugą stronę ulicy jest zbyt niebezpieczne. Jest to ulica o dużym natężeniu ruchu. Nie przekonuje nas również informacja o naprawieniu w przyszłości nawierzchni boiska szkolnego tj. o załataniu dziur. Boisko jest w stanie tragicznym. Konieczne jest położenie nowej nawierzchni. Na terenie SP3 przy ul. Kościuszki uczniowie mają nowoczesny plac zabaw, nowoczesne boisko oraz równe nawierzchnie przyszkolne. Niedopuszczalne jest również, iż jakiekolwiek prace będą kontynuowane po 1 września, gdy będzie to czas nauki i skupienia uwagi na obowiązkach szkolnych. Dlaczego teraz nic się nie dzieje, kiedy na dzień dzisiejszy szkoła nie jest zapełniona? Przecież są prace, które można już wykonać lub ogłosić przetargi.

Szanowny Panie Burmistrzu! Szanowni Radni Rady Miejskiej Chojnowa:

My, Rodzice, domagamy się:

1. przeprowadzenia kontroli budynku Gimnazjum nr 1 w obecności Pana Burmistrza, przedstawicieli Rady Miasta, przedstawicieli rady Rodziców SP3, Dyrektora SP3, przedstawicieli Rady Pedagogicznej oraz przedstawicieli Samorządu Uczniowskiego w jak najszybszym terminie.

2. zorganizowania spotkania Pana Burmistrza z nami Rodzicami w budynku Gimnazjum nr 1 oraz przedstawienia nam koncepcji prac, ich szczegółowego zakresu oraz terminu wykonania.

3. podjęcia jak najszybciej rzeczywistych, konkretnych prac, mających na celu przystosowanie budynku gimnazjum do potrzeb dzieci młodszych.

4. położenia nowych nawierzchni przyszkolnych oraz nową nawierzchnię dla boiska na terenie Gimnazjum nr 1.

5. zmniejszenia liczby wystających studzienek kanalizacyjnych i tym samym remontu szkolnej kanalizacji.

6. remontu toalet i szatni dla dziewcząt i chłopców.

7. remontu elewacji budynku Gimnazjum nr 1.

8. remontu korytarzy i sal lekcyjnych.

9. remontu klatek schodowych i schodów.

10. wykonania innych niezbędnych prac, które wynikną po przeprowadzeniu kontroli i audytu sanitarnego.

Zważywszy, iż przeprowadzenie niezbędnych prac budowlanych wymaga określonych terminów, ogłoszenia przetargów, wykonania kosztorysów i ekspertyz, niezmiernie ważne wydaje się nam podjęcie natychmiastowych działań do przystosowania budynku Gimnazjum nr 1 do potrzeb małych dzieci.

Szanowny Panie Burmistrzu! Szanowna Rado! Zostało dziewięć miesięcy na rozpoczęcie nowego roku szkolnego. Oczekujemy natychmiastowych działań
i konkretnych prac! Oczekujemy podniesienia standardu nowej szkoły, który spełni nasze oczekiwania!

Uwagi, które wyżej nakreśliliśmy uważamy, że są to działania niezbędne do zapewnienia odpowiednich warunków nauki i rozwoju naszych dzieci.

Z wyrazami szacunku

Rada Rodziców Szkoły Podstawowej nr 3 w Chojnowie