Chojnow.pl
Nasza strona korzysta z plików Cookie. Czytaj więcej.
facebook twitter YT IG
Logowanie Rejestracja
  • Polish
  • English
Minecraft Cuprum Arena

Kościół p. w. Św. Antoniego Padewskiego w Niedźwiedzicach

Autor admin
Data utworzenia: 30 czerwiec 2011, 20:07


      Kościół p. w. Św. Antoniego Padewskiego w Niedźwiedzicach został wzniesiony w swoim dzisiejszym kształcie na przełomie XV-XVI w. Fundatorem rozbudowy tego kościoła był ok1524 r. Wolf Bousvoy – Bożywoj spoczywający w chojnowskim kościele parafialnym. Kościół jest budowlą jednonawową z wielobocznie zamkniętym prezbiterium. Wyjątkowo dobrze zachował się bogaty wystrój wnętrza. Najcenniejszym zabytkiem niewątpliwie jest późnogotycki drewniany ołtarz nieznanego mistrza z 1494 r., centralną wnękową część tryptyku zajmuje pełna rzeźba Ukrzyżowania, przedstawiająca zdjęcie z krzyża oraz rozbudowaną kilkupostaciową grupą ludzi w dolnej partii. Tło jest złocone, a nadproże wnęki szafowej wieńczy wykowana w drewnie i złocona ażurowa kompozycja o motywach roślinnych. Skrzydła boczne podzielone na dwa pola są malowane. Malowidła przedstawiają postacie świętych oraz żonę Henryka I Brodatego i matkę bohatera spod Legnicy Henryka II Pobożnego. Zewnętrzne strony skrzydeł tryptyku wypełnione są malowidłami Męki Pańskiej na tle późnogotyckiego ( znanego ze znakomitego wzorca Wita Stwosza w krakowskim Kościele Mariackim) pejzażu. Podstawa ołtarza, pochodząca z początków XVI w.,  przedstawia rycerza Bożywoja (fundatora ołtarza wraz z członkami rodziny). Kolejnym cennym zabytkiem jest bogato zdobiona renesansowa ambona z końca XVI w. Kościół wyposażony był w balkony – empory, których drewniane balustrady zachowały resztki dekoracji malarskiej z drugiej połowy XVII w.

Renesansowe nagrobki i tablice epitafijne rodziny Bożywojów, z których należy wyróżnić epitafium Wolfa Bożywoja ufundowane jeszcze za jego życia, wykonane przez mistrza I.W., z którego warsztatu pochodzi również płaskorzeźb piastowskiej pary książęcej na fasadzie chojnowskiego zamku, oraz nagrobek Bożywoja znajduję się w kościele parafialnym w Chojnowie.