Chojnow.pl
Nasza strona korzysta z plików Cookie. Czytaj więcej.
facebook twitter YT IG
Sign in Sign up
  • Polish
  • English

Chojnowscy radni powołali komisje stałe. Zobacz kto wszedł w ich skład

Author: admin
Creation date: 03 December 2018, 12:41 All comments: 1


Chojnowscy radni powołali komisje stałe. Zobacz kto wszedł w ich skład

Jednym z głównych punktów drugiej sesji Rady Miejskiej Chojnowa, która odbyła się w miniony czwartek, było powołanie komisji stałych Rady Miejskiej Chojnowa oraz komisji doraźnej do spraw nowelizacji Statutu Miasta Chojnowa.

Komisje stałe są powoływane przez Radę Miejską na pięcioletnią kadencję. Ich celem jest służenie Radzie Miejskiej poprzez usprawnianie podejmowania uchwał i umożliwienie wyboru rozwiązań jak najbardziej korzystnych.

Do zadań komisji należą m.in. rozpatrywanie i opiniowanie projektów uchwał, rozpatrywanie sprawozdań i informacji przedstawionych przez Burmistrza Miasta Chojnowa oraz kierowników jednostek organizacyjnych miasta, analiza działalności poszczególnych jednostek organizacyjnych miasta, opiniowanie spraw skierowanych pod obrady komisji, opracowanie planów pracy na dany rok kalendarzowy oraz sprawozdań z działalności komisji i przedkładanie ich Radzie Miejskiej, rozpatrywanie spraw przekazywanych komisji przez członków komisji oraz występowanie z inicjatywą uchwałodawczą.

Składy poszczególnych komisji:

Komisja Rewizyjna:

Krystyna Czapska, Krzysztof Grzech, Ryszard Kopacki, Piotr Kulczyc, Andrzej Matuszewski, Jerzy Poznar, Łukasz Ptak oraz Bona Szaban.

Na przewodniczącego Komisji Rewizyjnej wybrany został Jerzy Poznar. Kandydatura została poparta przez wszystkich radnych.

Komisja doraźna do spraw nowelizacji Statutu Miasta Chojnowa:

Krzysztof Grzech, Andrzej Matuszewski, Bona Szaban

Komisja stała do spraw budżetu, rozwoju gospodarczego i infrastruktury:

Krystyna Czapska, Ryszard Kopacki, Mariusz Kowalczyk, Piotr Kulczyc, Marek Łukaszewski, Andrzej Matuszewski, Jerzy Poznar, Paulina Tarkowska-Bielak

Komisja do spraw oświaty, kultury, sportu i bezpieczeństwa

Danuta Barna, Mariusz Kowalczyk, Ryszard Kopacki, Piotr Kulczyc, Barbara Kułacz, Andrzej Matuszewski, Jerzy Poznar, Antoni Skalski, Bona Szaban

Komisja do spraw zdrowia, ochrony środowiska i spraw społecznych

Danuta Barna, Krzysztof Grzech, Barbara Kułacz, Łukasz Ptak, Jerzy Poznar, Antoni Skalski, Jan Skowroński, Paulina Tarkowska-Bielak


Comments

nieistotna informacja
report comment

Add Comment

You have to be loggin to add comment.