Chojnow.pl
Nasza strona korzysta z plików Cookie. Czytaj więcej.
facebook twitter YT IG
Logowanie Rejestracja
PWSZ Legnica

Rozdział 2a Inicjatywa lokalna

1. W ramach inicjatywy lokalnej mieszkańcy jednostki samorządu terytorialnego
bezpośrednio, bądź za pośrednictwem organizacji pozarządowych, lub podmiotów
wymienionych w art. 3 ust. 3 mogą złożyć wniosek o realizację zadania publicznego
do jednostki samorządu terytorialnego, na terenie której mają miejsce
zamieszkania lub siedzibę, w zakresie:
1) działalności, o której mowa w art. 4 ust. 1 pkt 13,
*Art. 4.
1. Sfera zadań publicznych, o której mowa w art. 3 ust. 1, obejmuje zadania w zakresie:
13) działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych; *

obejmującej w szczególności
budowę, rozbudowę lub remont dróg, kanalizacji, sieci wodociągowej, budynków oraz obiektów architektury stanowiących własność jednostek
samorządu terytorialnego .
2) działalności, o której mowa w art. 4 ust. 1 pkt 3, 4, 5, 16 i 27;
*1. Sfera zadań publicznych, o której mowa w art. 3 ust. 1, obejmuje zadania w zakresie:
3) działalności charytatywnej;
4) podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości
oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej;
5) działalności na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego;
16) kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego;
27) promocji i organizacji wolontariatu;
*
zgłoś komentarz
4) podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości Władze miasta uważają że indoktrynacja religijna czy służenie do mszy i dotowanie kościoła z publicznej kasy to pielęgnowanie Polskości :) czyli kolonii Watykanu której pracownicy nie płacą podatków i stoją ponad prawem.
zgłoś komentarz
w ramach inicjatywy lokalnej można złożyć wniosek o dotację na propagowanie świeckiego państwa zgodnie z Konstytucją ;-)
zgłoś komentarz
Nawet w ramach obrony prawa konstytucyjnego ,skoro są takie zapisy trzeba walczyć aby były przestrzegane.Zero kasy z portfela publicznego na kościół ! kto ma ochotę niech oddaje nawet całą wypłatę .
zgłoś komentarz

Dodaj odpowiedź

Musisz być zalogowany, aby dodać komentarz.
Sklep Bigform